Na srečo ima poleg jasnega svarila poročilo znanstvenikov tudi pozitivno plat – podnebne spremembe je zaenkrat še mogoče obvladati. A pri tem ne smemo izgubljati časa! Znanstveniki namreč svarijo, da morajo emisije doseči svoj vrh najkasneje do leta 2020 in nato s pospešenim tempom pričeti padati proti ničelni stopnji (najkasneje do leta 2070).

S temi opozorili se je čas razprave iztekel, zdaj se je treba posvetiti vprašanju, kaj storiti. Oziroma se vprašati, kaj bodo storile vlade. Naša se na poročilo ni odzvala. To nas je v društvu Focus vsekakor neprijetno presenetilo. Še posebej zato, ker je poročilo lahko bilo objavljeno le s soglasjem vseh vlad – tudi naše. Ko torej izražamo presenečenje nad neodzivnostjo vlade, se pravzaprav sprašujemo, zakaj se našim politikom ne zdi potrebno reagirati na poudarke svojega poročila, ki ukrepanje podaja kot edino razumno možnost.

Vlado, ki je seznanjena s poročilom in ne pristopi k nujnemu ukrepanju, lahko primerjamo z nujnim klicem na 112, na katerega se reševalci ne odzovejo. Vlade enostavno ne smejo spregledati opozoril, ki so jasno namenjena prav njim, niti ne smejo ignorirati dejstva, da je ukrepanje njihova odgovornost.

Prav zato smo društvo Focus, Greenpeace v Sloveniji in Umanotera v petek, 4. oktobra, vladi in poslancem Državnega zbora poslali poziv k ukrepanju. Od odločevalcev pričakujemo resen odziv in ne zgolj izražene zaskrbljenosti.

Pričakujemo, da politika bolj resno pristopi k doseganju že sprejetega cilja omejitve globalnega segrevanja pod 2 °C – pomembnega mejnika, ki po mnenju številnih predstavlja mejo do katere so podnebne spremembe še obvladljive. To zahteva zaostritev sprejetih ciljev zmanjšanja emisij do leta 2020. Pospešiti je treba prehod k čistim, obnovljivim virom energije ter zagotoviti sredstva za ranljive skupnosti po svetu, ki že danes trpijo zaradi posledic podnebnih sprememb, ki jih niso povzročile same. Sredstva za ukrepanje lahko pridejo tudi iz naslova ukinjanja subvencij za fosilna goriva ter drugih škodljivih davčnih spodbud, ki namesto čiste spodbujajo rabo umazanih oblik energije. Vlada mora ustaviti projekte, ki pomenijo nadaljevanje kurjenja premoga (kot npr. TEŠ 6, TET), sredstva pa namenjati čistim, obnovljivim virom ter inovativnim rešitvam za bolj učinkovito rabo energije.