Focus je sopodpisnik pisma, ki ga je mreža Euroban naslovila na organizacijo Rainforest Alliance. Pismo je podpisalo 19 organizacij, ki si prizadevajo za pravične dobavne verige.

Poročila različnih neodvisnih organizacij kažejo na to, da delavci na plantažah tropskega sadja, ki nosijo certifikat Rainforest Alliance, nimajo pravice do združevanja in vstopanja v svobodne sindikate. Na to kaže tako poročilo Rainforest Alliance and the Discount Supermarkets: Low Prices and Easy Standards? kot tudi Sweet Fruit, Biter Truth. To pa kljub temu, da je eden izmed pogojev za pridobitev certifikata ravno možnost svobodnega združevanja in kolektivnega pogajanja.

 

Pismo si lahko preberete tukaj.

Spletni dokumentarec Zgodba o bananah, ki prikazuje problematiko tropskega sadja in njene alternative, pa tukaj.