Večina prebivalcev mest po Evropi si ne želi, da bi se onesnaženost zraka vrnila na raven pred Covidom. Podpirajo korenite spremembe v prometu, da bi ohranili izboljšanje kakovosti zraka, kaže vseevropska raziskava mednarodnega raziskovalnega podjetja YouGov.

Med 14. in 21. majem 2020 so v 21 največjih mestih v šestih državah EU anketirali 7.545 odraslih različnih starostnih skupin, z različnimi dohodki in različnih spolov. Raziskava kaže, da si velika večina prebivalcev mest Evrope želi, da njihovi župani in lokalne oblasti sprejmejo učinkovite ukrepe proti onesnaženosti zraka zaradi cestnega prometa.

Glavne ugotovitve so:

  1. Približno dve tretjini (64 %) anketirancev se ne želi vrniti na raven onesnaževanja pred pandemijo, saj lahko med izolacijo izkusili čistejši zrak v mestu.
  2. Tri četrtine (74 %) zahtevajo zaščito pred onesnaženjem zraka, čeprav to pomeni prerazporeditev javnega prostora.
  3. Več kot dve tretjini (68 %) anketirancev zahteva zaščito pred onesnaženostjo zraka, četudi to pomeni manj avtomobilov v mestnih središčih.
  4. Vsak peti (21 %) vprašani načrtuje, da bo tudi po epidemiji več kolesaril, vsak tretji (35 %) pa, da bo več hodil.
  5. 81 % uporabnikov javnega prevoza se namerava k temu načinu prevoza vrniti: 54 % le ob zadostnih higienskih ukrepih, 27 % pa ne glede na tveganje okužbe.

Nekatera mesta so med pandemijo hitro prilagodila prometne sisteme. Berlin in Milano imata nove ‘pop-up’ kolesarske steze, večji Pariz je investiral 300 milijonov EUR v 680 km dolgo kolesarsko mrežo. Krakov nadgrajuje svojo kolesarsko infrastrukturo in širi pločnike, medtem ko Bruselj umika avtomobile iz središča in načrtuje dodatnih 40 km kolesarskih stez. Dublin je za varnost kolesarjev zmanjšal število parkirišč v mestu.

Več v sporočilu za javnost organizacije Transport & Environment tukaj.

Raziskava pa je dostopna na tej povezavi.