Med 31. oktobrom in 12. novembrom v Glasgowu poteka konferenca pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah – COP 26, ki naj bi bila najpomembnejši podnebni vrh po pariškem COP 21 iz leta 2015, znanem po t.i. Pariškem sporazumu.

Slab teden pred pričetkom COP 26 smo organizacije Focus, Umanotera in PIC – pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja pripravile dogodek v obliki dveh spletnih seminarjev na Zoomu. S pomočjo tujih in domačih predavateljic in predavateljev smo na prvem seminarju 25. oktobra predstavili aktualno mednarodno podnebno politiko ter različno obravnavo spolov v okviru preteklih konferenc pogodbenic Konvencije, na drugem 26. oktobra pa smo se posvetili vlogi podnebnega financiranja in finančnih podnebnih mehanizmov na ravni EU in Slovenije.

Na obeh seminarjih so se nam pridružili tudi predstavnice in predstavnike mladih, ki so predstavili svoj pogled tako na vlogo mladih pri kreiranju podnebnih politik kot na financiranje pravičnega prehoda v trajnostno družbo.

1. seminar: Kam nas vodi globalna podnebna politika?

Osrednji gost seminarja o globalni podnebni politiki je bil Sven Harmeling, koordinator za mednarodno podnebno politiko pri mreži CAN Europe (predstavitev). Izpostavil je, da je omejitev globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko raven še vedno mogoča, toda za to cilj EU, da zmanjša toplogredne emisije za 55 odstotkov do leta 2030, ni zadosten. Potrebno je 65-odstotno zmanjšanje, če se želimo izogniti najhujšim posledicam podnebne krize. In ob tem narediti konec rabi fosilnih goriv ter ukiniti financiranje vseh investicij v fosilna goriva.

Nadalje je imela Dora Matejak s Centra za socialno psihologijo Fakultete za družbene vede predstavitev z naslovom Spolno opredeljeni okoljski diskurzi na konferencah pogodbenic.

Mlade za podnebno pravičnost sta zastopala Maša Cvetežar in Jakob Sever Klasinc, ki sta spregovorila o podnebnem boju od spodaj navzgor, tako mladih kot drugih pripadnikov civilne družbe. Prispeva lahko vsak, sta prepričana.

O seminarju so med drugim poročali v Delu: Bodo voditelji v Glasgowu rešili planet?

2. seminar: Podnebno financiranje

Program seminarja o podnebnem financiranju, ki si ga je možno ogledati na spodnjem posnetku, pa je bil naslednji:

  • Uvodne besede: Od globalnega Severa do globalnega Juga / Aljoša Petek, PIC
  • Podnebno financiranje / Rachel Simon, CAN Europe (predstavitev)
  • Podnebno financiranje v Sloveniji / Barbara Kvac, Focus
  • Pravično financiranje trajnostnega prehoda / Jakob Sever Klasinc, Mladi za podnebno pravičnost (predstavitev)
  • Odprta diskusija in vprašanja

 

Pred COP26: Kam nas vodi globalna podnebna politika?

 

Dogodek smo organizirali Focus, PIC in Umanotera v okviru projekta ClimACT – Climate action by European citizens delivers for development (CSO-LA/2020/415-561), ki ga financira Evropska unija. Vsebina dogodka je v domeni organizatorjev in v nobenem primeru ne predstavlja mnenja Evropske unije.