Ker Zelena knjiga za Nacionalni energetski program ustvarja občutek, da bo slovenska energetika zopet ob strani pustila dejstvo, da imamo na voljo en sam planet, je Focus pripravil ‘alternativno’ Zeleno knjigo. Res je, da Zelena knjiga zgolj predstavlja osnovo za razpravo, vendar tudi kot takšna kaže preveč dvoličen obraz: po eni strani poudarja pomen učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, po drugi strani pa nadaljuje z ukrepi tradicionalne energetske politike za zagotavljanje vedno večjih količin in prenizke cene energije. Tako problemov ne bomo rešili, temveč poglobili.

Več informacij je na voljo v sporočilu za javnost.