Po letih nezavezujočih ciljev za energetsko učinkovitost in razpršeni, šibki ter slabo izvajani zakonodaji, je Evropska komisija danes predstavila nov predlog direktive za energetsko učinkovitost [1]. Direktiva naj bi bila namenjena lažjemu doseganju cilja 20 % prihrankov energije z bolj učinkovito rabo energije do leta 2020. Trenutno smo na poti zgrešitve tega cilja vsaj za polovico, kot ocenjuje tudi sama EU. V Focusu smo prepričani, da bi morala Evropski svet in parlament direktivo izboljšati, še posebej v delu, ki odločitev o sprejetju zavezujočega cilja prelaga na leto 2014. Menimo, da bi bilo potrebno odločitev o zavezujočih ciljih sprejeti čim prej.

Predlog Evropske komisije je prešibak in takšen, kot je, ne bo zagotovil 20 % prihrankov energije. Še več, analize same Komisije kažejo, da to lahko doseže le zavezujoč cilj, ki pa ga v omenjenem predlogu ni.

Doseganje cilja 20 % prihrankov energije do leta 2020 bi vodilo v zmanjšanje letnih emisij toplogrednih plinov za 740 mio ton, ustvarilo skoraj dva milijona novih delovnih mest, drastično zmanjšalo odvisnost od uvoza energije in gospodinjstvom prineslo več kot 1000 evrov prihrankov letno. Ambiciozna direktiva bi omogočila tudi postopno opuščanje nevarnih jedrskih reaktorjev, brez potrebe po njihovem nadomeščanju s CO2 intenzivnimi elektrarnami na premog ali plin. Najvarnejša in najčistejša energija je tista, ki je državam ni treba uporabljati. Učinkovitost je zako ključna za trajnosten energetski sistem, menimo v društvu Focus.

Ni naključje, da Evropa ni sposobna izkoristiti ogromnega potenciala, ki ga ima energetska učinkovitost za okolje, gospodarstvo in družbo. Za spremembe v cenovni strukturi, poslovnih modelih, kulturnih vzorcih in pomanjkanju zavesti, ki trenutno onemogočajo sprejemanje praks in tehnologij za varčevanje z energijo, je namreč potrebno usklajeno in usmerjeno ukrepanje vlad. Vendar predlogi Komisije s šibkimi sektorskimi zahtevami in brez zavezujočih ciljev, tega ne omogočajo.

Varčevanje z energijo in doseganje 20 % cilja do leta 2020 sta bistvena tudi za doseganje dolgoročnih podnebnih ciljev EU. Pri tem opozarjamo, da bo preoblikovanje evropskega gospodarstva zahtevalo tudi delujoč trg ogljika – potrebno bo prilagoditi tudi evropsko shemo trgovanja z emisijami (EU ETS) na način, da bo upoštevala vplive ukrepov učinkovite rabe energije.

V društvu Focus v celoti podpiramo potrebo po direktivi in si bomo močno prizadevali za njeno izboljšanje, vendar ob tem ne smemo pozabiti tudi na potrebo po skladnosti podnebnih politik z energetskimi politikami v EU.

[1] Nov predlog direktive za energetsko učinkovitost (Energy Efficiency Plan 2011) je na voljo tukaj.

Več informacij:
Tomislav Tkalec, vodja programa Energija
Mail: [email protected]
Tel.: 01 515 40 80