Bruselj/Ljubljana, 28. november 2018 – Evropska komisija je danes predstavila osnutek nove podnebne strategije EU do leta 2050. Nadgradnja evropskega dolgoročnega podnebnega cilja na neto-ničelne emisije do leta 2050, ki jo predlaga Komisija, je pomembna, vendar verjetno nezadostna za dosego cilja Pariškega sporazuma o omejitvi globalnega segrevanja na 1,5 °C.

Če si želimo zagotoviti dobre možnosti za omejitev dviga temperature na 1,5 °C in pri tem ne staviti na močno odvisnost od nepreizkušenih tehnik odvzema ogljika iz ozračja, bi morala EU popolno razogljičenje doseči že do leta 2040 ter bistveno zaostriti svoje podnebne cilje do leta 2030 in emisije zmanjšati celo za več kot 55 %, k čemur pozivajo Evropski parlament in nekateri voditelji EU.

V društvu Focus področje spremlja strokovna sodelavka Barbara Kvac, ki osnutek strategije komentira:

»Predlog za dosego neto-ničelnih emisij do leta 2050 je pomebno drugačen od dosedanjih političnih zavez EU. Tri leta po sprejetju Pariškega sporazuma se v EU končno začenja razprava o povišanju podnebnih ciljev v skladu s Pariškim sporazumom.

Vendar dolgoročen cilj sam po sebi ni zadosten. EU mora nujno bistveno povišati tudi podnebni cilj do leta 2030. Od kratkoročnega zmanjšanja emisij je namreč odvisno, ali bomo nevarne podnebne spremembe uspeli preprečiti.«

Prej kot dosežemo neto-ničelne emisije, večje bodo možnosti, da preprečimo najhujše posledice podnebnih sprememb in večje bodo koristi, ki jih prinaša ukrepanje – od prihrankov v javnem zdravstvu do večje konkurenčnosti.

Predlog Evropske komisije predstavlja uvod v pogajanja med evropskimi vladami o tem, koliko naj EU zmanjša emisije in kako naj doseže cilje Pariškega sporazuma. Prva priložnost za EU, da se jasno opredeli do potrebe po povišanju tako kratkoročnih kot dolgoročnih ciljev zmanjšanja emisij, pa bo Podnebna konferenca ZN (COP 24), ki se začne v nedeljo, 2. decembra, v Katovicah na Poljskem.

***
Sporočilo za javnost Evropske komisije je objavljeno tukaj, strategija z naslovom Čist planet za vse – Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, moderno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo pa tukaj.