V okviru mreže Plan B za Slovenijo – Pobuda za trajnostni razvoj smo organizacije članice ocenile volilne programe strank z vidika trajnostnega razvoja. Namen analize je podati neodvisno oceno programov strank glede na najpomembnejše okoljske izzive prihodnosti. Z analizo želimo spodbujati tudi razpravo o strateških razvojnih usmeritvah Slovenije in ponujamo volivcem nepristranski vodič s stališča trajnostnega razvoja.

Osnovo za ocenjevanje programov je predstavljal Manifest za uresničenje tretjega razvojnega podviga, ki ga je pripravila mreža Plan B za Slovenijo. Manifest povzema opis stanja na aktualnih področjih trajnostnega razvoja in predlaga najpomembnejše ukrepe mandata 2012-2015 in je sestavljen iz štirih krovnih področij (trajnostni razvoj, samooskrbnost, celostni pristop in sodelovanje, priložnosti zelene rasti) in petnajstih področij, ki se umeščajo med horizontalne ukrepe, prehod v nizkoogljično družbo ter kmetijstvo, naravne vire in ohranjanje narave. Programe je ocenjevalo 14 ocenjevalcev, predstavnikov okoljskih nevladnih organizacij.

Ocenjeni so bili programi 13 strank (SD, Zares, DeSUS, LDS, SDS, SLS, SNS, Pozitivna Slovenija, Lista G. Viranta, Nsi, HUMANA Slovenija, TRS, SMS-Zeleni). V skupnem seštevku je najvišje uvrščen program stranke Zares s 3,18 točkami (od petih možnih), najslabše pa je v skupnem seštevku uvrščena (1,19) Lista Gregorja Viranta. Več v analizi, ki jo najdete tukaj.