V Hrastniku bomo letos zagnali največjo skupnostno sončno elektrarno v državi. Občina Hrastnik bo kot prva slovenska občina svojim občanom in občankam ponudila možnost, da se vključite v energetsko zadrugo ter proizvajate in se oskrbujete z električno energijo s pomočjo sonca. Skupnostna sončna elektrarna »Sončna šola Hrastnik« bo prvi projekt pred kratkim ustanovljene Energetske zadruge Zeleni Hrastnik. Skupnostna sončne elektrarne s kapaciteto 300 kW bo postavljena na strehi Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik (OŠ NHR).

Občina Hrastnik in Energetska zadruga Zeleni Hrastnik v sodelovanju s Focusom, društvom za sonaraven razvoj, vabita na predstavitev

Skupnostna sončna elektrarna Sončna šola Hrastnik

Predstavitev projekta in možnosti vključitve občanov

ki bo potekala v četrtek, 16. 6. 2022 med 17. in 19. uro

v Delavskem domu Hrastnik, Log 2, 1430 Hrastnik

Na delavnici bomo predstavili skupnostno sončno elektrarno »Sončna šola Hrastnik« in možnosti vključevanja občanov v skupnostno samooskrbo. Z vami bodo:

  • Marko Funkl, župan Občine Hrastnik
  • Tomislav Tkalec, Focus, društvo za sonaraven razvoj
  • Tomaž Zver, Sončna zadruga

Udeležba na delavnici je še posebej priporočena lastnikom stavb ali stanovanj na območju transformatorske postaje TP ŠOLA LOG. Udeležba na delavnici je brezplačna. Za dodatne informacije lahko pokličete na 059 071 325 ali pišete na e-naslov [email protected].

Focus, društvo za sonaraven razvoj sodeluje pri dogodku v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.