Predstavitve iz konferenca “Trajnostna mobilnost v slovenskih občinah” (Lukovica pri Domžalah, 15.12.2010)