Bruselj / Ljubljana, 17. maj 2023 – Svet Evropske unije je včeraj potrdil Uredbo EU o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov (EUDR). Gre za prvi tovrstni zakonodajni akt na svetu in pomemben korak za zmanjšanje vloge potrošnje EU pri uničevanju gozdov po svetu. Podjetja bodo morala po novem za trgovanje s kmetijskimi izdelki v EU obvezno dokazati, da njihovi izdelki ne prispevajo k uničevanju gozdov. Za pripravo imajo, tako kot pristojni organi v državah članicah, 18 mesecev.

EUDR podjetjem prepoveduje dajanje proizvodov na trg Evropske unije, če ti niso proizvedeni zakonito in če povzročajo krčenje gozdov. Prav tako bo po novi zakonodaji nezakonito izvažanje takšnih proizvodov iz EU. Uredba se nanaša na les, palmovo olje, sojo, kavo, kakav, kavčuk in govedo, pa tudi na večino proizvodov, ki so proizvedeni iz teh primarnih proizvodov, med drugim nestrojene kože, usnje, čokolado, oglje in (potiskan) papir.

V Focusu sprejetje EUDR pozdravljamo, saj gre za pomemben korak k ustavitvi uničevanja ekosistemov po svetu. Nina Tome komentira:

»Nebrzdano širjenje intenzivnega kmetijstva je krivo za več kot 90 % uničevanja svetovnih gozdov. In potrošnja v EU ima pomembno vlogo pri tem. Uvoz kmetijskih izdelkov v Evropo je drugi največji povzročitelj krčenja gozdov na svetu. Zdaj bodo morala podjetja prvič dokazati, da v nobeni fazi dobavne verige ne prihaja do krčenja gozdov. To je dobra novica tako za gozdove kot za potrošnike, ki se zavedamo resnosti problema, bo pa učinek uredbe odvisen od izvajanja in izvrševanja.«

Seznam proizvodov in ekosistemov bo potrebno razširiti

Sprejetje t.i. protideforestacijske zakonodaje je šele začetek. Kakšne rezultate pri omejevanju krčenja gozdov bo uredba dosegla, bo odvisno od ambicioznosti in strogosti pri izvajanju. Uspeh bo odvisen tudi od učinkovitosti nadzora in sankcij v državah članicah. Ključno bo, kako dobro bodo slednje zastavile delovanje pristojnih organov za nadzor nad izvajanjem, ter ali bodo ti razpolagali z ustreznimi ekonomskimi, človeškimi in tehničnimi viri.

Tudi za okoljske organizacije, ki smo se več let borile za sprejem tovrstne zakonodaje, delo še ni končano. Zavzemali si bomo, da Evropska komisija čim prej v uredbo vključi tudi druge proizvode, kot so koruza in druge vrste mesa (piščančje, svinjsko) ter ostale ekosisteme, kot so travišča, šotišča in mokrišča. Biom Cerrado je denimo skoraj v celoti izpuščen iz področja uporabe EUDR, čeprav se na tem območju pridela 52 % brazilske soje. To je le en primer od mnogih, zato si bomo organizacije, ki pokrivamo to tematiko, prizadevale, da se področje uporabe uredbe razširi z gozdov na »gozdove in druga gozdna zemljišča«.

Na vidiku več pasti uredbe

V Focusu že od objave predloga uredbe poudarjamo, da so spregledani temeljni vzroki za deforestacijo in degradacijo gozdov.

»EU se proti uničevanju svetovnih gozdov ne more boriti le z ukrepi na strani povpraševanja. Obstaja resna nevarnost, da bo uredba spodbudila nastanek ločenih dobavnih verig: »čisto« blago se bo uvozilo v EU, ostalo pa v druge dele sveta. Poleg tega uredba ne predvideva zadostne podpore malim kmetom, da bi kmetovali brez (nadaljnjega) uničevanja gozdov. Če bo EU pustila na cedilu malega kmeta, se bo ta prisiljen preživljati s prodajo blaga na manj reguliranih trgih. To ne bo zmanjšalo krčenja gozdov, le premaknilo ga bo v bilanco nekoga drugega,« opozarja Nina Tome.

Resno delo se torej šele začenja. Evropa unija mora prisluhniti pomislekom, ki prihajajo iz držav proizvajalk in vzpostaviti partnerstva za njihovo reševanje. Slednja bodo ključ do uspeha uredbe: od zagotavljanja, da mali kmetje, vključno z lokalnimi skupnostmi in ženskami, ne nosijo finančnega bremena uredbe, do podpore državam proizvajalkam pri njenem izvajanju in preprečevanja prodaje proizvodov, proizvedenih na izkrčenih zemljiščih, na trgih zunaj EU.

Vse ključne informacije o novi uredbi, ki jo je Evropski parlament potrdil 19. aprila 2023, smo v Focusu s partnerji zbrali tudi v gradivu z naslovom Kako bo nova evropska uredba pomagala ustaviti dotok proizvodov, ki so povezani s krčenjem gozdov?

Kontakt: Nina Tome, [email protected], 01 515 40 80

Uredba EU o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov (EUDR)