V Focusu in Umanoteri smo v tem tednu pričeli z drugim usposabljanjem za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. Mesta za tokratno usposabljanje so bila zapolnjena v slabih 3 urah od objave prijavnice, kar je lep dokaz, da zanimanje za izvajanje skupnostnih projektov narašča.

Uvodne delavnice, ki je potekala 30. marca prek spletne aplikacije Zoom, se je udeležilo 13 udeležencev, ki so izkazali interes za delo na zelo različnih področjih – od oskrbe s hrano, urejanja prostora, skupnostne energetike, mobilnosti pa do krožnega gospodarstva in trajnostne potrošnje.

Udeleženci, med katerimi najdemo predstavnike nevladnih organizacij, zadrug, mestne občine, regionalne razvojne agencije kot tudi zainteresirane posameznike, so na uvodni delavnici prisluhnili predavanjem Renate Karba (Umanotera)Nike Tavčar (Umanotera) in Tomislava Tkalca (Focus). V prvem delu delavnice so se seznanili s konceptom trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, nato pa so prek 14 dobrih praks skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri spoznali raznolikost njihovih pojavnih oblik z različnih področij. V manjših skupinah so sami izluščiti, kateri so bili dejavniki uspeha predstavljenih skupnostnih projektov. Vsebinski del delavnice smo zaključili s predstavitvijo različnih organizacijskih in finančnih modelov skupnostnih projektov.

Udeleženci, ki bodo v prihajajočih tednih s pomočjo mentorjev pričeli z načrtovanjem lastnih projektov, so z uvodnim predavanjem pridobili kar nekaj novih znanj, ki jim bodo prišla prav pri razvijanju lastnih idej. Mentorske vloge bomo ponovno prevzeli sodelavci Umanotere in Focusa s pomočjo strokovnjakov – praktikov, ki so nosilci dobrih praks na specifičnih področjih.

Zaključni del usposabljanja bomo (morda že v živo) izvedli v prvi polovici junija, ko bomo predstavili rezultate dela in jih še dokončno izboljšali.

Usposabljanje organizirata Umanotera in društvo Focus v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.