Ker znanstveniki opozarjajo, da se podnebje spreminja hitreje in nevarneje, kot je bilo pričakovano, obenem pa je gospodarstvenike in odločevalce strah korenitih sprememb, ki so potrebne za obvarovanje planeta, je razprava že dosegla številne mrtve točke. Kljub temu moramo najti rešitev in če začnemo danes, bomo jutri že čutili rezultate. Namen projekta Priprava na obdobje po izteku 1. kjotskega obdobja je pripraviti kvalitetna izhodišča za pripravo strategije Slovenije za obdobje post 2012.

Več o projektu >>>

Vabilo na serijo delavnic >>>