Na Ministrstvo za okolje in prostor smo danes poslali priporočila za ukrepanje na področju kurjenja v gospodinjstvih, kot prispevek k procesu priprave Operativnega programa za nadzor nad onesnaževanjem zraka (v okviru Direktive NEC).

Kurjenje v majhnem obsegu v kaminih, pečeh na les in premog, pa tudi v kotlih pomembno prispeva k onesnaženosti zraka. Povzroča predvsem emisije drobnih trdnih delcev (PM2,5), poliaromatskih ogljikovodikov (PAH) ter dioksinov. Ta onesnaževala škodijo zdravju človeka in povzročajo prezgodnje smrti. Pri kurjenju lesa in premoga nastaja tudi črni ogljik, znan tudi kot saje, ki prispeva k podnebnim spremembam, saj absorbira sončno toploto.

Leta 2030 naj bi kurjenje v gospodinjstvih (včasih imenovano tudi ogrevanje stanovanjskih prostorov) povzročilo 41 odstotkov vseh emisij delcev PM2,5 ter skoraj 70 odstotkov emisij črnega ogljika v EU. V skladu s posodobljeno direktivo o nacionalnih zgornjih mejah emisij (Direktiva NEC) je potrebno emisije delcev PM2,5 do leta 2030 zmanjšati za 49 % glede na raven iz leta 2005. Za uskladitev z novimi predpisi morajo države članice ukrepe, ki jih bodo sprejele za zmanjšanje emisij, opredeliti v Nacionalnih programih oz. Operativnih programih za nadzor nad onesnaževanjem zraka. Z obstoječo zakonodajo bo mogoče doseči le omejeno zmanjšanje emisij, kar pomeni da bodo morale države članice in/ali EU sprejeti dodatne politike za dodatno zmanjšanje emisij delcev PM2,5, še posebej pa se bodo morale posvetiti ukrepom za zmanjšanje emisij črnega ogljika.

 

Priporočila za ukrepanje na področju kurjenja v gospodinjstvih so na voljo tukaj.

Letak z informacijami o onesnaževanju zaradi kurjenja v gospodinjstvih, ki je nastal v sklopu projekta Clean Heat, pa tukaj.

Video o problematiki kurjenja v gospodinjstvih: