Namen priročnika je pomagati pri ambicioznem izvajanju zakonodaje, doseganju ciljev za energetske prihranke ter utiranju poti za povečanje energetske učinkovitosti po letu 2020. Namenjen je širšemu krogu deležnikov, od odločevalcev na nacionalni in lokalni ravni, do nevladnikov in industrije.

Priročnik spremlja tudi spletna stran, ki omogoča lažjo navigacijo po poglavjih priročnika.