E-news update 1 November 2010

CLIMATE

 

1.1. Futuristic climate schemes to get U.N. hearing
27 October 2010, Reuters
Futuristic schemes for slowing climate change such as dimming sunlight are fraught with risks but will get a serious hearing from the U.N. panel of climate

Sporočilo za javnost_Pogoji za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za TEŠ6 niso izpolnjeni

Jutri, 30. oktobra 2010, se zaključi rok za podajanje pripomb javnosti v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za projekt TEŠ6. To dovoljenje je eden od zadnjih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja in s tem za začetek gradnje TEŠ6. Na Agencijo RS …

Okoljevarstvene organizacije poslale svoje pripombe v zvezi s postopkom izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za Blok 6 TE Šoštanj

5. podnebni posvet: Zelena javnofinančna reforma

Osrednja tema bo zelena javnofinančna reforma. V okviru te teme je potrebno nasloviti naslednje ključne izzive, o katerih bodo razpravljali predstavniki različnih deležniških skupin:
– Kako koncept zelene javnofinančne reforme vključiti v razprave o spremembah razvojnega modela Slovenije?
– Kateri …