»Povezovanje podnebnih in razvojnih izzivov v Afriki«

Že nekaj let se vzpostavljajo različni mehanizmi mednarodne pomoči in sodelovanja med državami ki so težavo zakrivile in tistimi, ki trpijo posledice. Ker menimo, da je glas iz Afrike premalo slišan oz. da smo priča pomanjkanju dialoga z ljudmi, ki …

Uspehi ulične akcije v Trnovem

E-news update 2 June 2008

CLIMATE

1.1. New round of climate talks open with big agenda, small hopes
1 June 2008, Herald Tribune
BONN, Germany: If the devil is in the details, climate change negotiators are about to enter purgatory.
On Monday, some 2,000 delegates …

Minister Vizjak naj zagovarja trajnostno energijo

Minister Andrej Vizjak
Ministrstvo za gospodarstvo
Kotnikova 5, Ljubljana

Ljubljana, 2. junij 2008

Zadeva: Predlogi za izboljšanje predloga smernice o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije
 
       
Spoštovani minister Vizjak,

Glede na podnebno krizo, ki smo ji priča, je predlog smernice o …