Koalicija za trajnostno prometno politiko poziva k ukrepanju za zmanjšanje onesnaženosti zraka s trdimi delci

Slovenija mora do 15. decembra Evropski komisiji poročati o tem, kako bo ukrepala zoper pogosto preseganje mejnih vrednosti onesnaženosti zraka s trdimi delci v mestih. Minister za okolje in prostor, Janez Podobnik, je kot prednostne možnosti omenil vgradnjo posebnih filtrov …

Minister Podobnik ni omenil potrebnih ciljev za zmanjšanje emisij po letu 2012

Minister Podobnik je danes v svojem nagovoru na ministrskem delu Konference o podnebnih spremembah na Baliju poudaril, da znanstveniki jasno opozarjajo, da so podnebne spremembe realnost ter da je za preprečitev najhujših posledic potrebno nujno in takojšnje ukrepanje. Poudaril je …

Novice s podnebne konference na Baliju, 12. december 2007

Včeraj sta se zaključili seji delovnih teles SBSTA in SBI. Večina razprav povezanih z znanostjo in implementacijo Konvencije in Kjotskega protokola je tako zaključenih. Največji dosežek je sprejem dogovora o operacionalizaciji Sklada za blaženje podnebnih sprememb. Države so se dogovorile …

Povezovanje podnebnih in razvojnih izzivov

tudi_ti_logo.jpg

sloga_logo.gif

Focus društvo za sonaraven razvoj in Sloga vabita na srečanje

»Povezovanje podnebnih in razvojnih izzivov«

Ozaveščenost ljudi o povezavi med razvojem in okoljem je na zelo nizki ravno, kar vodi v nezadostno vključevanje okoljskih problemov v razvojno sodelovanje …