Sodelujte v nagradni igri in zmanjšajte rabo elektrike!

Ljudje so še vedno prepričani, da brez žrtvovanja svojega ugodja ne morejo prispevati k zmanjševanju rabe elektrike in s tem k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Da to ni res, lahko vidimo na primeru rabe t.i. stand-by elektrike oz. elektrike, ki …

Zmanjšanje nepotrebne rabe elektrike lahko pomembno prispeva k izpolnjevanju kjotskega protokola

Nedavno objavljena poročila Medvladnega panela za spreminjanje podnebja, IPCC, ne dopuščajo dvoma, da je za podnebne spremembe kriv človek, ki s svojimi dejavnostmi v ozračje izpušča prekomerne količine toplogrednih plinov. Eden glavnih virov emisij toplogrednih plinov je proizvodnja elektrike iz …

E-news update May 28 2007

CLIMATE POLICY

1.1. UN treaty official sees ‘very encouraging signals’ on climate change
24 May 2007, UN news centre
Following three definitive reports on climate change and a recent technical symposium, States and the private sector are showing more willingness …

Novosti v cestninjenju

EU je junija lani sprejela Direktivo 2006/38/ES, ki prinaša nova pravila pri cestninjenju tovornih vozil. Ključne novosti so, da smernica državam članicam omogoča odmerjanje taks ali cestnin na celotnem cestnem omrežju, odmerjanje ‘usmerjevalnih dajatev’ za boj proti prometnim zastojem in …