E – news update 3 March 2008

CLIMATE

1.1. EU nations sound objections to climate change plan
29 February 2008, AFP
BRUSSELS, EU nations raised on Thursday a host of objections to new proposals for fighting climate change, setting the stage for tough negotiations over the package. …

Reševanje podnebja je lahko tudi reševanje revščine

Namen okrogle mize je bil opozoriti na prepletenost problemov, ki jih rešujemo na podnebnem in razvojnem področju. Ker Slovenija postaja vse bolj razvita država in kot takšna vir pomoči za države v razvoju, je nujno povezovanje podnebne politike in politike …

Reforme evropskih energetskih trgov neučinkovite

Poročilo “A Critical Assessment of Energy Markets” (Kritična ocena energetskih trgov), ki ga je pripravila organizacija agree.net, mreža okoljskih nevladnih organizacij iz srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope, ocenjuje trenutne pogoje na energetskih trgih Bolgarije, Češke, Madžarske, Poljske, Slovaške in Slovenije. …

Obravnava podnebno-energetskega paketa in drugih tem na Svetu za okolje

Minister Janez Podobnik
Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska 48, 1000 Ljubljana

v vednost:
– mag. Radovan Tavzes, generalni direktor Direktorata za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor,
– mag. Darka Tea Glažar, vodja Sektorja za evropske zadeve, Ministrstvo za …