Slovenija ne dela dovolj, da bi zaustavila razmetavanje z energijo

Smernica o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah (Smernica 2006/32/EC) predpisuje, da morajo države članice do 30. junija 2007 izdelati nacionalne akcijske načrte. Slovenija pri pripravi načrta zamuja in bo rok za oddajo prekoračila, prav tako kot tudi številne …

E-news update June 18 2007

CLIMATE

1.1. U.N. Bali meeting should map out new climate treaty
15 June 2007 , Reuters
Environment officials from 28 nations meeting in Sweden agreed on Thursday that December’s United Nations climate conference should be used to craft a firm …

Slovenija še vedno ni na poti za dosego kjotskih ciljev

Čeprav so izpusti EU 27 v letu 2005 za 0,7 % manjši od izpustov iz leta 2004, so koraki, ki jih EU dela proti kjotskim ciljev, premajhni. Podobno je glede na podatke mogoče ugotoviti tudi za Slovenijo, ki je svoje …

Priprava na obdobje po izteku 1. kjotskega obdobja

Ker znanstveniki opozarjajo, da se podnebje spreminja hitreje in nevarneje, kot je bilo pričakovano, obenem pa je gospodarstvenike in odločevalce strah korenitih sprememb, ki so potrebne za obvarovanje planeta, je razprava že dosegla številne mrtve točke. Kljub temu moramo najti …