Proizvodnja biogoriv mora temeljiti na strogih trajnostnih kriterijih

Re: Biofuel production must be based on strict sustainability criteria

Dear Minister for the Environment,

As the informal environmental council meets in Slovenia to discuss biodiversity, biomass and biofuels, we would like to draw your attention to some of the …

Povezovanje podnebnih in razvojnih izzivov v Afriki

Že nekaj let se vzpostavljajo različni mehanizmi mednarodne pomoči in sodelovanja med državami ki so težavo zakrivile in tistimi, ki trpijo posledice. Ker menimo, da je glas iz Afrike premalo slišan oz. da smo priča pomanjkanju dialoga z ljudmi, ki …

Test

Full text.…

E – news update 7 April 2008

CLIMATE

1.1. US vote shadows world climate talks: green groups
6 April 2008, AFP
BANGKOK (AFP) — For all the talk of urgency in fighting climate change, negotiators are putting off the hard part in drafting the next global treaty …