16 dijakov Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje je namreč izvajalo prakso v obliki energetskega svetovanja. Po dvodnevnem usposabljanju so pričeli z delom: obiskovanjem gospodinjstev, kjer so izvajali energetsko svetovanje.

Obisk je vključeval pregled položnic in računov za električno energijo, ogrevanje in vodo, analizo porabe električnih in elektronskih naprav v gospodinjstvu, analiza pretoka vode, pregled oken in radiatorjev. Vse te informacije in podatke so dijaki zbrali in na osnovi le-teh pripravili nabor ukrepov in naprav za gospodinjstva. Ob drugem obisku so v gospodinjstvu namestili brezplačne naprave za varčevanje z energijo in vodo (varčne sijalke, tesnila za okna, varčevalni nastavki za pipo in tuš, idr.). Obenem so gospodinjstvom predstavili tudi specifične nasvete za varčevanje energije in vode ter podali dodatne informacije o tem kje in kako dobiti dodatno pomoč oziroma svetovanje. Celotna storitev, skupaj z napravami za varčevanje, je za gospodinjstvo brezplačna. Dijaki so obiskali okrog 80 gospodinjstev, prihranki v gospodinjstvih pa znašajo približno 100 EUR na gospodinjstvo na leto.

Dijaki so ob podelitvi priznanj izrazili željo, da bi v projektu sodelovali tudi prihodnje leto. Podobno željo so izrazili tudi drugi vpleteni, tako da z energetskim svetovanjem za energetsko revna gospodinjstva v Zasavju nadaljujemo tudi v prihodnjem šolskem letu.

V Gradiču v Trbovljah so se nam na podelitvi priznanj pridružili predstavniki Občine Trbovlje, ki je gostila tokratno prireditev, Občine Zagorje ob Savi ter Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje. Vsi so v uvodu prijazno pozdravili zbrane ter namenili nekaj besed pomenu vključevanja mladih v takšne aktivnosti ter pomenu učinkovite rabe energije.

V izvajanju projekta REACH v Zasavju, poleg društva Focus, sodelujejo še Občina Hrastnik, Občina Trbovlje, Občina Zagorje ob Savi, Center za socialno delo Hrastnik, Center za socialno delo Trbovlje, Center za socialno delo Zagorje ob Savi, Mladinski center Hrastnik, Mladinski center Trbovlje in Mladinski center Zagorje ob Savi. Vsem iskrena hvala za uspešno izvedbo prve sezone izvajanja energetskega svetovanja za energetsko revna gospodinjstva v Zasavju.

Potrebno je poudariti, da so se vsi dijaki zelo izkazali pri svojem delu, pri katerem so dobili tudi dodatne izkušnje. Zaradi tega se jim ekipa Focusa iz srca zahvaljuje!

Fotografije so na voljo tukaj.

Več informacij: Tomislav Tkalec, 01 515 40 80, [email protected]