Z uvodnim srečanjem v Ljubljani se je začel mednarodni projekt “Opolnomočenje premalo zastopanih žensk v energetskem sektorju” ali v izvirniku “Empowering Underrepresented Women in the Energy Sector” (EUWES).

Namen projekta “Opolnomočenje premalo zastopanih žensk v energetskem sektorju”, s katerim bomo orali ledino, je povečati zastopanost žensk v energetskem sektorju. Ta dvoletni projekt, ki ga financira Evropska unija, združuje štiri organizacije, ki se ukvarjamo z okoljsko pravičnostjo in pravičnostjo spolov: DOOR, ESF, Focus in WECF. Uvodni sestanek v Ljubljani je bil ključni trenutek, ko smo se projektni partnerji zbrali in uskladili svoja prizadevanja za doseganje ciljev projekta.

Splošno znano je, da so ženske še vedno bistveno premalo zastopane v vlogah odločanja, zlasti na tehničnih področjih, kot je energetski sektor. Po podatkih Mednarodne agencije za energijo (IEA) ženske kljub temu, da predstavljajo 39 % svetovne delovne sile, v tradicionalnem energetskem sektorju predstavljajo le 16 %, pri čemer se soočajo z 20 % razliko v plačah (IEA, 2019). Nedavni podatki s terena tudi razkrivajo, da so ženske kljub temu, da več časa preživijo doma in uporabljajo več energetskih storitev, le omejeno vključene v odločanje o energiji v gospodinjstvu in je znano, da jih bolj prizadene energetska revščina. Kriza COVID-19 je te neenakosti še povečala, saj so ženske doživele večjo izgubo delovnih mest in zmanjšanje dohodka, zlasti v negotovih sektorjih.

Na podlagi tega je glavni cilj tega pionirskega projekta odpraviti vrzel med spoloma na vodstvenih in vodilnih položajih v energetskem sektorju, s posebnim poudarkom na dobaviteljih energije.

“S celovito analizo na več ravneh ter kartiranjem nacionalnih politik in strategij bomo opredelili in razumeli ključne ovire, ki preprečujejo napredek žensk v energetskem sektorju. Z uporabo teh podatkov bomo v okviru projekta pripravili priporočila za politike, prilagojena posameznim nacionalnim okoliščinam,” je povedala Lidija Živčič iz Focusa, ki sodeluje pri projektu.

“Da bi zagotovili uspešno izvajanje teh priporočil, bomo izvedli vrsto dejavnosti ozaveščanja, namenjenih nosilcem odločanja, vodstvu energetskih podjetij, visokošolskim ustanovam in združenjem delodajalcev. S sodelovanjem s temi zainteresiranimi stranmi želimo spodbuditi podporno okolje, ki bo spodbujalo napredovanje žensk v energetskem sektorju,” je še povedala Živčičeva.

V okviru projekta bomo partnerji:

– ustanovili štiri nacionalne podporne skupine za ženske v energetskem sektorju, katerih namen bo zagotoviti medsebojno podporo, mentorstvo in usposabljanje;

– usposobili in vključili v podporne mreže 200 žensk, zaposlenih v energetskem sektorju, in do 400 študentk, vpisanih na tehnični študij, s čimer jim bomo omogočili, da premagajo vrzel med spoloma in postanejo močne bodoče voditeljice v svojih organizacijah;

– ocenili trenutne politike zaposlovanja, politike vpisa, položaj na trgu dela in delovne sile ter splošni položaj žensk v različnih organizacijah, dejavnih v energetskem sektorju,

– oblikovali priporočila za nacionalne politike in politike EU ter

– spodbujali politične rešitve za povečanje enakosti spolov v energetskem sektorju, na trgu dela in v visokošolskem izobraževanju na nacionalni ravni in na ravni EU med 100 ključnimi deležniki in odločevalci v energetskem sektorju, 100 ključnimi deležniki in odločevalci v izobraževalnem sektorju ter 100 ključnimi deležniki in odločevalci na trgu dela.

Partnerji projekta smo:

– DOOR, Hrvaška

– Focus, društvo za trajnostni razvoj, Slovenija

– Women Engage for a Common Future, WECF, Nemčija

– Associació Internacional d’Enginyeria sense Fronteres, ESF, Španija

Kontakt za medije pri koordinatorju projekta: [email protected]

Besedilo je nastalo v okviru projekta EUWES – Empowering Underrepresented Women in the Energy Sector, ki ga financira Evropska Unija v okviru programa CERV (Citizens, Equality, Rights and Values Programme ). Besedilo ne odraža pogledov Evropske komisije.