Corporate accountability for human rights and the environment in Europe

The project aims to advocate for sustainable legislation and foster a culture of economic fairness in Slovenia. Our primary objective for 2024 is the transposition of the CSDDD legislation, a crucial step towards achieving a more sustainable and equitable economy.

As active members of the economic justice steering group, we participate in regular meetings with ECCJ Working Groups and other coalitions. With the support of funding, we can intensify our efforts both nationally and internationally, advocating for ambitious legislation and shaping the discourse on economic justice.

By partnering with Delavska svetovalnica, we can highlight cases of corporate abuse and address issues of insufficient access to justice in Slovenia. Additionally, our collaboration with the Centre for Business Excellence at the Faculty of Economics, University of Ljubljana, facilitates communication with companies, enabling us to identify best practices and influential allies for advocacy.

Through exchanges with our national partners, we aim to assess the supporting environment necessary for the effective implementation of CSDDD and the transition to sustainable business models. This preliminary overview will lay the groundwork for our advocacy activities and guide our efforts towards a more just and sustainable economic future for Slovenia.

The project os cofinanced by Wellspring foundation through Friends of the Earth Europe.

Duration: January 2022 – December 2024.

Partners: Friends of the Earth Europe, Pravična trgovina Slovenija, Delavska Svetovalnica

Novice o projektu

[Vabilo] O vplivu nove direktive CSDDD na slovenska podjetja

V nastajanju je nova direktiva o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti (CSDDD), ki bo naslovila zaščito človekovih pravic in okolja v globalnih vrednostnih verigah podjetij iz EU. Vabimo vas na predstavitev o njenih vplivih na slovenska podjetja.

1. 3. 2024|

Človekove pravice in okolje še vedno na drugem tiru

Včerajšnji neuspeh Sveta EU pri potrditvi direktive o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti pomeni obžalovanja vreden korak nazaj od prevzema odgovornosti s strani podjetij za varovanje človekovih pravic in okolja po vsem svetu.

29. 2. 2024|

Odprto pismo MGTŠ

Spoštovani minister Han, po treh letih zakonodajnega postopka sta Evropski parlament in Svet EU decembra 2023 sprejela kompromis o besedilu direktive o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti – CSDDD, ki ga morata potrditi še Svet EU in Evropski parlament. Omenjena direktiva določa obveznosti [več ...]

15. 2. 2024|

Praznična prekomernost in nevidne sestavine daril

Največji sovražnik trajnosti v tem predprazničnem času je prekomernost na vseh področjih. Preveč hrane na mizah in v hladilnikih, preveč daril, preveč ponudbe v trgovinah. Z vsakim darilom obdarjencu tudi nekaj sporočamo in verjetno si nihče ne želi podariti podpore otroškemu delu, nepravičnemu plačilu, uničevanju okolja.

21. 12. 2023|
Go to Top