Dovolj za vse

Objavljeno: 7. 10. 2022

Aktivnosti platforme Dovolj za vse – trajnostno upravljanje z viri skupnosti v obdobju 2019 – 2026 potekajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007). Gre za integralni projekt, ki z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov spodbuja izvajanje ukrepov, s katerimi bo Slovenija učinkoviteje dosegla zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030 oziroma čim hitrejši prehod v nizkoogljično družbo.

Temelj platforme Dovolj za vse – trajnostno upravljanje z viri skupnosti je ideja, da si blaginje ne moremo zagotoviti kot posamezniki, ampak se moramo zanjo zavzeti kot skupnost. In da se bogastvo virov pretvori v celovito in trajno blaginjo za ljudi šele, ko znamo z viri upravljati na vzdržen in sonaraven način. V sklopu trajnostnega upravljanja z viri skupnosti obravnavamo pet ključnih področij, na katerih lahko trajnostno ustvarjamo blaginjo za posameznika, za skupnost in za planet:

(1) urejanje prostora,
(2) samooskrbo s hrano,
(3) energetsko učinkovitost in oskrbo z energijo iz lokalnih obnovljivih virov,
(4) trajnostno mobilnost ter
(5) lokalno krožno gospodarstvo in trajnostno potrošnjo.

Projekt traja do leta 2026, med aktivnostmi, ki bodo potekale v okviru platforme Dovolj za vse – trajnostno upravljanje z viri skupnosti, pa lahko izpostavimo naslednje:

  • Raziskava o okoljskih, družbenih in ekonomskih koristih skupnostnih projektov;
  • Izvedba 8 nacionalnih konferenc;
  • Nadgradnja spletne platforme z zemljevidom dobrih praks;
  • Priprava 14 videov o dobrih skupnostnih praksah;
  • Usposabljanje 15 občin za izvajanje skupnostnih projektov;
  • Izvedba 8 konkretnih projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri;
  • Razvoj 4 finančnih modelov za skupnostne projekte in predstavitev na zloženkah
  • Druge komunikacijske aktivnosti (sporočila za javnost, srečanja z novinarji, predstavitev koncepta na 15 dogodkih drugih, infografike).

Aktivnosti platforme Dovolj za vse – trajnostno upravljanje z življenjskimi viri izvajata Focus, društvo za sonaraven razvoj in Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.

Več informacij na spletni strani: https://dovoljzavse.si/o-projektu/

#DovoljZaVse #samo1planet

Projekt CARE4CLIMATE je sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Več o projektu si lahko preberete na uradni spletni strani projekta – www.care4climate.si.

Novice o projektu

Vabljeni na 4. Mednarodno poletno šolo politične ekologije

Letošnja Mednarodna poletna šola politične ekologije, ki jo organizira Focus s partnerji, bo ponovno potekala na ljubljanski Fakulteti za družbene vede, tokrat pod naslovom Pravični zeleni prehod: med javnim, zasebnim in skupnostnim v času od 1. do 5. julija 2024. Udeležba je brezplačna, prijave so možne do 1. junija 2024.

17. 5. 2024|

Odprte so prijave na usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov

Z Umanotero vabimo na usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov oziroma k blaženju podnebnih sprememb v lokalnih okoljih. V sklopu praktično naravnanega usposabljanja boste med junijem in septembrom z mentorji razvijali načrt konkretnega skupnostnega projekta.

15. 5. 2024|

Sončna šola Hrastnik med nagrajenci fundacije SozialMarie

Fundacija SozialMarie od leta 2005 nagrajuje družbene inovacije in letos je med nagrajenimi projekti tudi Sončna šola Hrastnik, prva zadružna samooskrbna skupnostna sončna elektrarna v Sloveniji in z njo povezana energetska skupnost. Nagrado smo prevzeli na Dunaju z županom Občine Hrastnik.

1. 5. 2024|

Posebno priznanje Financ za Sončno šolo Hrastnik

S predsednikom Energetske zadruge Zeleni Hrastnik smo na podelitvi energetskih nagrad časnika Finance v sklopu 26. Dnevov energetikov prevzeli prvo uradno nagrado za prvi projekt zadruge, ki predstavlja tudi prvi primer zadružne skupnostne samooskrbe iz obnovljivih virov energije v Sloveniji.

19. 4. 2024|