V času Evropskega tedna mobilnosti (2013) je bila v Logatcu na pobudo prebivalcev Logatca izvedena akcija zbiranja predlogov občanov in občank za izboljšanje javnega potniškega prometa in kolesarske infrastrukture v Logatcu. Akcijo smo izvajale organizacije Slovenska Filantropija, Inštitut za elektronsko participacijo ter Focus, društvo za sonaraven razvoj.

Predlogi so se zbirali s pomočjo vprašalnika. V akciji je svoje predloge za izboljšanje javnega potniškega prometa in kolesarske infrastrukture podalo 255 občanov in občank. Iz analize zbranih vprašalnikov izhaja, da večina Logatčanov vsakodnevne poti (poleg pešačenja) opravi z osebnim avtomobilom – le 20 % sodelujočih v anketi je odgovorilo, da avtomobila ne uporablja skoraj nikoli ali nikoli. Z osebnim avtomobilom vsakodnevne poti redno opravi 71 % sodelujočih, 16 % pa si avtomobil deli z drugimi sopotniki. Le 11 % jih redno uporablja vlak, avtobus pa 20 %.

Največkrat izpostavljeni predlogi za izboljšave v javnem potniškem prometu in kolesarski infrastrukturi so bili naslednji:

Predlogi za izboljšave v avtobusnem prevozu

Med predlogi za izboljšave v avtobusnem prevozu so sodelujoči v anketi izpostavili potrebo po: enotni vozovnici za vse prevoznike, večji frekvenčnosti avtobusov (predvsem v smer Ljubljana, pa tudi Postojna, Rovte in Idrija), več hitrih, direktnih povezav z večjimi mesti, več večernih in nočnih povezav s prestolnico ter nižji ceni prevoza in boljši dostopnost do informacij.

Predlogi za izboljšave v želežniškem prevozu

Med predlogi za izboljšanje želežniških prevozov so bili najpogosteje izpostavljeni: večja frekvenčnost vlakov (predvsem v smeri Ljubljana in Postojna), možnost prevoza kolesa na vseh vlakih (ob tem tudi zagotovitev ustreznega prostora za prevoz koles), brezplačen oz. vsaj cenejši prevoz koles, hitrejši vlaki, možnost nakupa vozovnic na avtomatih, iste cene vozovnic kupljenih na postaji kot na vlaku.

Predlogi za izboljšave v kolesarski infrastrukturi v Logatcu

Predlogi za izboljšave lokalne logaške kolesarske infrastrukture so se nanašali na: več varnih, sklenjenih kolesarskih poti, popravilo napačno projektiranih kolesarskih poti, več varnih stojal za kolesa ter varne kolesarnice za daljše shranjevanje koles na avtobusnih in želežniški postaji.

Celotna analiza zbranih predlogov, ki vključuje tudi predloge ukrepov na ravni občine, je dostopna tukaj.