Moja revolucija: 1968 – refleksije za današnjo mladino

V okviru projekta se bo v letu 2019 odvilo več delavnic in konferenc za mlade, razvili bodo mladinski manifest, oblikovanje revolucionarne ture, več srečanj z odločevalci, okroglih miz, s posebnim poudarkom na mladih, ki niso zastopani v strukturah moči.

Projekt se začne z delom z mladinskimi centri v štirih državah. Delavnice se bodo začele s predstavitvijo dogajanja v letu 1968. Pogovor bo tekel tudi o kasnejših revolucijah, ki so se odvijale drugod (arabska pomlad in podobno). Ob tem se bomo osredotočali na zahteve, ki so jih imeli mladi v revolucionarnih gibanjih. Oblikovali bomo revolucionarne ture po Bolonji, Dunaju, Krakovu in Ljubljani. Mednarodne mladinske konference, ki jih bodo obiskali mladi iz štirih držav se bodo odvile na Dunaju in Krakovu. Zadnji dogodek pa bo predaja mladinskega manifesta v ervropskem parlamentu.

Zahteve in želje mladih ter pereče teme bomo sproti beležili, ter se o njih pogovarjali na nacionalnih srečanjih mladih, ki bodo na mednarodnih srečanjih oblikovali mladinski manifest. Manifest bo predstavljen tako na nacionalnih ravneh, kot tudi na evropski ravni, saj ga bo 20 predstavnikov mladih predstavilo v Evropskem parlamentu.

Partnerji projekta: Südwind (Avstrija), GVC (Italija), BRF (Poljska) in Focus iz Slovenije, ter občina Bologna in Inštitut za izobraževanje odraslih iz Dunaja (VHS Wien). Projekt je podprt s strani programa Evropa za državljane – Evropski spomini.

Kontakt in več informacij o projektu: Südwind, Laudongasse 40, 1080 Vienna
regina.webhofer@suedwind.at, Tel. 01/405 55 15 – 303

V Sloveniji: Focus, društvo za sonaraven razvoj, Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana, ziva@focus.si, 01/5154080

 Projekt Moja revolucija je sofinanciran iz programa Evropske Unije Evropa za državljane.