Revolucija sodelovanja

V okviru projekta se bo v letu 2023 odvilo več delavnic in konferenc za mlade, mladi bodo razvili mladinski manifest, sodelovali bodo na mladinskih aktivnostih in podnebni mobilizaciji na dveh mednarodnih srečanjih, kjer se bodo spoznali s kreativnimi metodami politične participacije ter zagovorniškimi procesi. Potekalo bo več srečanj z odločevalci, okroglih miz, s posebnim poudarkom na mladih, ki niso zastopani v strukturah moči in katerih glas je vse prepogosto prezrt.

Projekt se začne z delom z mladinskimi centri v štirih državah (Slovenija, Italija, Avstrija, Poljska). Delavnice se bodo začele s predstavitvijo gibanj mladih v preteklem stoletju pa vse do danes. Pogovor bo tekel tudi o procesih družbenih sprememb, ki so se dogajale v začetku 21. stoletja. Ob tem se bomo osredotočali na zahteve, ki so jih imeli mladi v revolucionarnih Gibanjih.

Zadnji dogodek pa bo predaja mladinskega manifesta v evropskem parlamentu (junij 2022) na okrogli mizi, ki jo bomo organizirali skupaj z mladimi in predstavniki evropskega parlamenta. Zahteve in želje mladih ter pereče teme bomo sproti beležili, ter se o njih pogovarjali na nacionalnih srečanjih, nato pa bodo udeleženci na mednarodnih srečanjih oblikovali mladinski manifest. Manifest bo predstavljen tako na nacionalnih ravneh, kot tudi na evropski ravni, saj ga bo 20 predstavnikov mladih predstavilo v Evropskem parlamentu.

Poleg naštetih aktivnostih bomo v okviru projekta uporabljali portal e-demokracija, ki bo olajšal razpravo in glasovanje o predlogih v času med srečanji.

 
Projekt sofinancira evropska komisija, program EACEA. Aktivnosti projekta so v izključni odgovornosti izvajalcev projekta. Stališča, izražena v projektu ne odražajo nujno stališč financerjev.