V okviru projekta bomo izvajali močno in strateško kampanjo, ki bo v skladu s temeljnimi načeli organizacije Friends of the Earth. Naš pristop bo vključeval dejavno vključevanje v teme ekonomske pravičnosti ter prihajajočo kampanjo o direktivi o skrbnem pregledu na področju človekovih pravic in okolja, znani tudi kot  CS3D (Corporate sustainability due diligence directive) ali direktiva o skrbnem pregledu glede trajnostnosti. Kampanja se začenja v začetku leta 2022, pri čemer bomo tesno sodelovali z drugimi ključnimi deležniki, vključno z Evropsko koalicijo za korporativno pravičnost (ECCJ) in drugimi koalicijami.

V okviru zagovorništva za uvedbo močne direktive o skrbnem pregledu glede trajnostnosti bomo sodelovali v kampanjah na ravni Evropske unije, kot je kampanja “Justice is everybody’s business“, ter izvajali kampanjo na nacionalni ravni. Med našimi aktivnostmi bomo koordinirali nevladno delovno skupino, prispevali k ustanovitvi strokovnega posvetovalnega telesa, pripravili stališča, izvajali druge zagovorniške aktivnosti ter organizirali vsaj en javni dogodek na leto.

Poleg tega bosta Ekvilib Inštitut in Pravična trgovina Slovenija v okviru Nacionalnega akcijskega načrta Ministrstva za zunanje zadeve o podjetjih in človekovih pravicah izvedla raziskavo o skladnosti podjetij v Sloveniji s prostovoljno zavezo o dolžni skrbnosti.

Tudi ozaveščevalna kampanja o vplivih podjetij na okolje in človekove pravice v okviru njihovih dobavnih verig bo potekala v Sloveniji, s ciljem povečati ozaveščenost javnosti o pomenu trajnostnega poslovanja ter spodbuditi podjetja k odgovornemu ravnanju v svojih poslovnih praksah.

Projekt sofinancira fundacija Wellspring preko Friends of the Earth Europe.

Trajanje projekta: Januar 2022 – December 2023

Partnerji: Friends of the Earth Europe, Ekvilib Inštitut, Pravična trgovina Slovenija