Odgovornost podjetij za človekove pravice in okolje

Objavljeno: 21. 4. 2023

V okviru projekta bomo izvajali močno in strateško kampanjo, ki bo v skladu s temeljnimi načeli organizacije Friends of the Earth. Naš pristop bo vključeval dejavno vključevanje v teme ekonomske pravičnosti ter prihajajočo kampanjo o direktivi o skrbnem pregledu na področju človekovih pravic in okolja, znani tudi kot  CS3D (Corporate sustainability due diligence directive) ali direktiva o skrbnem pregledu glede trajnostnosti. Kampanja se začenja v začetku leta 2022, pri čemer bomo tesno sodelovali z drugimi ključnimi deležniki, vključno z Evropsko koalicijo za korporativno pravičnost (ECCJ) in drugimi koalicijami.

V letu 2024 se bomo posvetili še spremljajočim zakonodajam, kot je CRM (Critical Raw Materials).

V okviru zagovorništva za uvedbo močne direktive o skrbnem pregledu glede trajnostnosti bomo sodelovali v kampanjah na ravni Evropske unije, kot je kampanja “Justice is everybody’s business“, ter izvajali kampanjo na nacionalni ravni. Med našimi aktivnostmi bomo koordinirali nevladno delovno skupino, prispevali k ustanovitvi strokovnega posvetovalnega telesa, pripravili stališča, izvajali druge zagovorniške aktivnosti ter organizirali vsaj en javni dogodek na leto.

Poleg tega bo Pravična trgovina Slovenija v okviru Nacionalnega akcijskega načrta Ministrstva za zunanje zadeve o podjetjih in človekovih pravicah izvedla  raziskavo o skladnosti podjetij v Sloveniji s prostovoljno zavezo o dolžni skrbnosti. Prvi dve sta izšli v letu 2022 in 2023.

Tudi ozaveščevalna kampanja o vplivih podjetij na okolje in človekove pravice v okviru njihovih dobavnih verig bo potekala v Sloveniji, s ciljem povečati ozaveščenost javnosti o pomenu trajnostnega poslovanja ter spodbuditi podjetja k odgovornemu ravnanju v svojih poslovnih praksah. pri tem bomo sodelovali z Delavsko svetovalnico, s katero bomo skušali osvetliti problematiko kršenja človekovih/ delavskih pravic v gospodarskem sektorju v Sloveniji.

Projekt sofinancira fundacija Wellspring preko Friends of the Earth Europe.

Trajanje projekta: Januar 2022 – December 2024.

Partnerji: Friends of the Earth Europe, Pravična trgovina Slovenija, Delavska Svetovalnica

Novice o projektu

S skrbnim pregledom v podjetjih do trajnostnosti

Predstavljamo nov priročnik S skrbnim pregledom v podjetjih do trajnostnosti o posledicah nedavno sprejete nove direktive CSDDD za podjetja ter posnetke predavanj in predstavitve z delavnice, ki smo jo pripravili na to temo.

22. 3. 2024|

Mednarodni dan gozdov

Letošnji mednarodni dan gozdov je posvečen temi Gozdovi in inovacije: Nove rešitve za boljši svet, ki poudarja povezavo med gozdovi in tehnologijo pri reševanju podnebne krize in krize biotske raznovrstnosti. Pozivamo k odgovornosti.

21. 3. 2024|