Okoljski center

Namen projekta Okoljski center je bil vzpostaviti okvir za delovanje okoljskih NVO, ki delujejo na področjih 6. akcijskega načrta EU ter okoljski center, v katerem bodo javnosti dostopne informacije in publikacije. V okviru projekta je bil v prvi fazi (letu …