Focus sodeluje v mreži Partnerstvo za okolje in zdravje (POZ), ki jo vodi Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR). V mreži sodelujejo še Zveza študentov medicine Slovenije, Mladinsko združenje za trajnostni razvoj ter skupine strokovnjakov iz Agencije RS za okolje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Partnerstvo si prizadeva za opolnomočenje splošne javnosti, še posebej pa mladih, na področju okolja in zdravja ter za dvig ozaveščenosti o vplivih onesnaženega okolja na zdravje.

Glavni cilj POZ v letih 2017-19 je ozavestiti in vključiti mlade v starosti od 15 do 29 let v proces okolja in zdravja tako, da bodo skozi aktivno participacijo spoznali področje (ang. environmental health) in razumeli, kako soustvarjati čistejše okolje in posledično vplivati na svoje zdravje (in obratno).

Na spletni strani partnerstva so objavljene informacije o dogodkih, ki so se odvijali do sedaj, ter napovednik za naprej. Poleg tega so se odvile številne proaktivne kavarne, kjer so mladi iz raličnih delov Slovenije načrtovali posege v svojem okolju, ki bodo prispevali k boljšemu zdravju ter okolju, obenem pa so aktivnosti namenjene spodbujanju aktivacije mladih v naši družbi. O tem več tudi na družabnih omrežjih.

Analizo stanja in projekt POZ  smo predstavili na javnozdravstveni konferenci, ki je potekala konec novembra v Ljubljani, od koder si lahko preberete prispevek.
Organizirana je bila tudi Šola za vplivneže (vplivnež.si), kjer so se mladi urili v komunikaciji problemov, ki se tičejo okolja in zdravja. Nastala sta tudi 2 filmčka, namenjena mladim: en na temo kupa smeti, drugi pa na temo izpušnih plinov.

Focus je do sedaj organiziral že 6 kolesarskih zajtrkov po različnih delih Slovenije, v letu 2019 nas čakajo še 3, prvi že aprila 2019 v Ljubljani. 26. marca 2019 pa soorganiziramo usposabljanje za mlade in mladinske delavce.

 

Projekt financira Ministrstvo za zdravje.