Preprečevanje nastajanja odpadkov

 

Na voljo so poročilo in predstavitve za javne razprave Noben odpadek ni dober odpadek, ki je potekala 6. septembra med 16.30 in 19. uro v Državnem svetu RS.

Evropska unija je v procesu priprave posebne tematske strategije na temo preprečevanja nastajanja odpadkov, države članice pa medtem izvajajo različne programe in dejavnosti na tem področju.
Slovenski organizaciji Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Fokus društvo za sonaraven razvoj skupaj z madžarsko organizacijo Humusz izvajata projekt »Izboljšanje sistema preventive na področju ravnanja z odpadki – slovenska in madžarska praksa«, katerega glavni namen je vplivati na izvajanje ukrepov na področju preprečevanja nastajanja odpadkov v Sloveniji in na Madžarskem.
Osnovni cilj projekta je večje vključevanje EU načela preventive na področju ravnanja z odpadki v prakso na nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju ter njegovo vključevanje v strategije in politike na Madžarskem in v Sloveniji, še posebej v bodoče programe in projekte na področju ravnanja z odpadki.
Specifični cilji projekta so:
• Zbiranje in analiza primerov dobre prakse na področju preventive iz različnih držav članic EU, ki jih lahko v različne namene uporabljajo različni deležniki v družbi;
• Analiza stanja na področju preventive na nacionalnem nivoju, ki služi kot izhodišče za delavnice in preko študijskega obiska tudi izmenjava izkušenj na področju preventive med različnimi deležniki na Madžarskem in v Sloveniji;
• Priprava izhodišč in spodbuditi oblikovanje politik in programov ravnanja z odpadki, ki v večji meri vključujejo načelo preventive tudi preko partnerstva med nevladnimi organizacijami, vladnimi službami in ministrstvi, lokalnimi oblastmi in gospodarstvom;
• Izmenjava mednarodnih izkušenj in promocija preventive, priprava skupnih aktivnosti na nacionalnem in regionalnem nivoju ter lobiranje na nivoju EU (preko organizacije EEB, Evropskega okoljskega biroja).

V okviru projekta so potekale naslednje dejavnosti:
– študijski obisk primerov dobre prakse v Sloveniji in na Madžarskem (program obiska)
– delavnica Politika in dejavnosti preprečevanja odpadkov (poročilo, izjava za javnost)
– mednarodna konferenca No waste is good waste! (program konference)
javna razprava v Državnem svetu 6. septembra 2005 (priporočila, poročilosporočilo za javnost)
– predstavitve z razprave:
Noben odpadek ni dober odpadek! (Albin Keuc, Gaja)
Politike na področju ravnanja z odpadki (mag. Radovan Tavzes, Ministrstvo za okolje in prostor)
Snovna učinkovitost gospodarstva (dr. Dušan Plut, Filozofska fakulteta)
Čista proizvodnja (Viktor Grilc, Kemijski inštitut)
Ravnanje z odpadki v gospodarstvu (Janja Leban, GZS)
– izdaja publikacije Preprečevanje in zmanjševanje odpadkov v Sloveniji

Slovenski udeleženci študijskega obiska Darilce iz recikliranih materialov