Priprava na obdobje po izteku 1. kjotskega obdobja

 

Na svetovni pa tudi na evropski ravni že nekaj časa poteka vroča razprava o tem, kako obvarovati podnebje v obdobju po letu 2012, ko se izteče prvo obdobje kjotskega protokola. Čeprav je Slovenija majhna in kot takšna nima veliko vpliva na svetovno dogajanje, ne smemo stati ob strani v svetovni debati. Povprečen Slovenec proizvede letno kar petkrat več emisij toplogrednih plinov, kot jih zmore naravno prenesti naš planet. Zato smo močno soodgovorni za nastanek problema spreminjanja podnebja. Da bi ga lahko pomagali aktivno reševati, se moramo med seboj dogovoriti, katere poti za reševanje problema je najbolje ubrati. Namen projekta Priprava na obdobje po izteku 1. kjotskega obdobja je pripraviti kvalitetna izhodišča za pripravo strategije Slovenije za obdobje post 2012.

Serija delavnic

Da bi skozi komunikacijo med različnimi deležniki identificirali ukrepe za življenje v spremenjenem podnebju, smo organizirali v okviru projekta serijo delavnic. Delavnice so bile osredotočene na posamezne tematike (energija, promet, kmetijstvo), delo pa zastavljeno v treh smereh: preprečevanje, prilagajanje in iskanje rešitev izven okvirjev.

Delavnice so potekale po naslednjem razporedu:

• ponedeljek, 18. junij 2007, med 13. in 17. uro: Podnebje in kmetijstvo ter gozdarstvo
otvoritveni nagovor: mag. Radovan Tavzes, Ministrstvo za okolje in prostor
sogovornika:
mag. Jani Turk, Ministrstvo za okolje in prostor (predstavitev)
Majda Zavšek Urbančič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (predstavitev)
Zapisnik delavnice 
Ozadje za razpravo

• sreda, 20. junij 2007, med 13. in 17. uro: Podnebje in promet
otvoritveni nagovor: mag. Radovan Tavzes, Ministrstvo za okolje in prostor
sogovornika:
Matej Gasperič, Ministrstvo za okolje in prostor
dr. Fedor Černe, Ministrstvo za promet (predstavitev)
Zapisnik delavnice
Ozadje za razpravo

• četrtek, 21. junij 2007, med 12. in 16. uro: Podnebje in energija
sogovornika:
mag. Radovan Tavzes, Ministrstvo za okolje in prostor (predstavitev)
dr. Mihael Tomšič, Slovenski E Forum (predstavitev)
Zapisnik delavnice
Ozadje za razpravo

Vabilo na delavnice

Nadaljevanje procesa

Proces priprave izhodišč za strategijo Slovenije se bo nadaljeval z oceno kakovosti predlaganih izhodišč iz delavnic s pomočjo ‘navadnih’ ljudi (nestrokovnjakov). Pogled navadnih državljanov na teme, ki so strokovnim krogom zelo dobro znane, je lahko dober pripomoček za ustvarjanje realistične in sprejemljive strategije, razen tega pa lahko prispeva dodatne zamisli za reševanje podnebnega problema. Zato bomo projektu dodali še t.i. reality check delavnice, ki bodo potekale v poletnih mesecih.

Zaključki delavnic bodo razen tega objavljeni na spletni strani in na voljo za komentiranje vsaj en mesec. Dokument, v katerega bodo vključene vse prispele pripombe, bo osnova za delo na zaključni konferenci projekta. Namen zaključne konference je ponuditi platformo za soočanje pogledov ter medsektorsko razpravo in oblikovanje osnovnih linij podnebne strategije Slovenije za obdobje post 2012.

Več o debati post 2012 >>>

Projekt Priprava na obdobje po izteku 1. kjotskega obdobja podpira Ministrstvo za okolje in prostor.

MOP-stari logo

Delavnico Podnebje in energija v okviru projekta Energija za Evropo finančno podpira še Urad vlade za komuniciranje.

The logo/visual identity of the competition for 50TH ANNIVERSARY OF SIGNING THE TREATY OF ROME

Slovenija je s 1. majem 2004 postala članica Evropske unije. Ta razprava je prejela finančno podporo programa, s katerim želi slovenska vlada prispevati k obveščenosti, razumevanju in javni razpravi o članstvu v EU ter o vseh posledicah članstva za življenje slovenskih državljanov in državljank. Program obveščanja izvaja Urad vlade za komuniciranje.

Projekt je del dejavnosti znotraj mreže Agree.net, ki je finančno podprta s strani Evropske komisije.

eu_zastava

This activity is funded by the European Communities: Operating Grant 2007 ‘AGREE.NET’.