Spletna stran projekta: ipop.si

Sofinancirano s strani Ministrstva za okolje in prostor

Začetek: september 2016

Zaključek: oktober 2017

Kontakt: [email protected]

Partnerji: Cipra SlovenijaInštitut za politike prostora, KD Prostorož

Število osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev še vedno narašča. V Operativnem programu TGP pristojni ugotavljajo, da hitro rastoči osebni promet z visokim deležem emisij toplogrednih plinov ogroža podnebje, poleg tega pa je ob energetiki tudi glavni vir onesnaženosti zraka. Odvisnost od osebnega avtomobilskega prometa povzroča tudi prekomerno porabo prostora za prometne površine in vrsto posrednih problemov in družbenih stroškov, ki izhajajo iz tega – od pozidave kmetijskih zemljišč, prek visokih stroškov komunalnega opremljanja, degradirane kulturne krajine, pa do zdravstvenih težav prebivalstva zaradi onesnaženja zraka in pomanjkanja gibanja.

Prav to problematiko projekt Trajnostna mobilnost v šoli naslavlja prek ključnih ciljnih skupin, predvsem občin, šolskega osebja, staršev ter seveda otrok. Ustrezna enota naslavljanja mobilnosti v povezavi z osnovnimi šolami pa so šolski okoliši, ki pokrivajo vsa naselja v občini, zato se prek njihovega urejanja v smeri trajnostne mobilnosti lahko celovito preureja promet in prostor tako v mestih kot v manjših naseljih.

Projekt nadaljuje logiko projekta Trajnostna mobilnost v praksi, ki se bo zaključil januarja 2017. Omenjeni projekt naslavlja učitelje in ravnatelje, zaposlene na občinah ter širšo javnost. Vsi našteti so ključni deležniki pri delovanju osnovnih šol, in bodo v tekočem projektu pridobili osnovne informacije in znanja kako ukrepati v smeri trajnostne mobilnosti. Projekt Trajnostna mobilnost v šoli pa nadaljuje s konkretizacijo ukrepov na ravni šolskih okolišev.

Na področju trajnostne mobilnosti se na slovenskih osnovnih šolah že odvija kar nekaj programov in aktivnosti, ki pa niso povezane, zbrane. V projektu Trajnostna mobilnost v šoli bo ena od aktivnosti zato tudi pregled vseh praks/programov/projektov/aktivnosti, ki se jih izvaja in bodo podlaga izobraževalno-ozaveščevalnim aktivnostim projekta.

LOGO MOP

Projekt “Trajnostna mobilnost v šoli”, ki ga izvajajo Inštitut za politike prostora – IPoP, Cipra Slovenija, Focus – društvo za sonaraven razvoj in KD ProstoRož, iz sredstev Sklada za podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor.