Uvožena deforestacija

OPIS in NAMEN

Evropske institucije se usklajujejo o t.i. protideforestacijski uredbi (Uredbi o uvozu / izvozu nekaterih skupin proizvodov, povezanih s krčenjem in degradacijo gozdov). Podpora takšnemu zakonu je visoka, kar 8 od 10 Evropejcev podpira prepoved krčenja gozdov. Po uredbi bodo podjetja, ki uvažajo / izvažajo in prodajajo izdelke v Evropi, imela obvezo izvedbe postopka obvezne dolžne (potrebne) skrbnosti (Due Dilligence). Na trgu EU se bo lahko trgovalo le z surovinami in izdelki, za katere bodo uvozniki in trgovci dokazali, da njihova proizvodnja ne povzroča uničevanja gozdov.

Trenutno potekajo tristranska pogajanja (med Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom EU (državami članicami)) o uredbi, na katere želimo v okviru koalicije nevladnih organizacij iz držav članic vplivati v smislu, da bo zakonodaja čim bolj ambiciozna in bo pokrila tudi področje kršitev človekovih pravic. Cilj je zagotoviti, da bo zakonodaja vključevala jasne zakonske obveze, učinkovite sankcije in načine implementacije.

Poleg zagovorniških aktivnosti vodimo tudi ozaveščevalno kampanjo o povezavi med izdelki, ki jih vsakodnevno uživamo (kava, kakav, soja, meso …) oz. porabljamo (izdelki iz lesa, guma, usnje) in uvoženo deforestacij.

CILJI

Zavzemanje za učinkovito zakonodajo EU z nagovarjanjem odločevalcev na nacionalni ravni in slovenskih predstavnikov v Evropskem parlamentu. Povečati ozaveščenost o povezavah med potrošnjo in uvoženo deforestacijo na nacionalni ravni: skupaj z mediji in Zvezo potrošnikov Slovenije ter ostalimi deležniki. Medsebojno učenje med nevladnimi organizacijami, ki sodelujejo v kampanji, in širšo evropsko mrežo nevladnih organizacij.

AKTIVNOSTI

Posodobljen načrt komuniciranja in diseminacije, v središču katerega je ozaveščevalna kampanja.

Delo z mediji: sporočila za javnost, predstavitve za medije in dogodki za novinarje.

Sodelovanje z Zvezo potrošnikov Slovenije

Zagovorništvo na nacionalni ravni in ravni EU za ambiciozno zakonodajo EU o uvozu/ izvozu  blagu, ki ogroža gozdove.

Obveščanje odločevalcev (predstavnikov vlade in slovenskih evropskih poslancev) o stališčih Focusa in mreže: dokumenti o stališčih, informativni sestanki, srečanja.

Vse poteka v tesni povezavi z mrežo NVO, na katero se zanašamo za izmenjavo političnih informacij in krepitvi vrednosti sodelovanja civilne družbe.

PARTNERJI

Fern (coordinator), ZERO Portugalska, Südwind Avstrija, DUH Nemčija, Forests of the World Danska, PKE Gliwice Poljska, Canopée Francija, Envol Vert Francija, Ecologistas en Acción Španija, Mai bine Romunija

Novice o projektu

Veste, kakšno kavo pijete?

Kavo pijemo po celem svetu in vsak dan, čeprav je ne potrebujemo za življenje. Pa vendar običaj​no o njej ne vemo kaj dosti več​​ kot to, kje ​smo jo​​ kupil​i​ ali kakšen napitek ​smo​​ naročil​i​.

8. 6. 2023|

Nova evropska uredba o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov

Evropski parlament je 19. aprila z veliko večino potrdil Uredbo EU o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov (EUDR). Uredba bo veljala za les, palmovo olje, sojo, kavo, kakav, kavčuk in govedo, pa tudi za večino proizvodov, ki so proizvedeni iz teh primarnih proizvodov.

25. 4. 2023|
Go to Top