Dve urni pohod po Ljubljani smo 15. julija začeli pri Filozofski fakulteti in zaključili z obiskom skupnostnih vrtov Onkraj gradbišča. Tura nam je pokazala, da so bili vedno ravno mladi tisti, ki so prvi opozarjali na različne okoljske problematike, si upali razmišljati širše in bili najbolj vztrajni. Sprehod z aktivistično noto je naslovil družbene procese na področju okoljevarstva od leta 1968 do danes.

V revolucionarni okoljski turi se prepletajo družboslovni in naravoslovni vidiki. Tako smo se na primeru Ljubljanice dotaknili izrazite okoljske občutljivosti kraških rek. Pozorni smo bili na fenomen mestnega toplotnega otoka, ki ga podnebne spremembe še krepijo ter na pomen zelenih površin v mestih. V sprehod smo vključili tudi prav posebno drevo, ki simbolizira osamosvojitev Slovenije.

Udeleženci in udeleženke prve izvedbe okoljske ture, so bili nad vsebino in aktualnostjo ture pozitivno presenečeni. Zanimivo je namreč, da človek o stvareh, ki so lahko del njegovega vsakdana, izve veliko novega oz. jih začne dojemati v povsem drugi luči. Tura je bila v prvi vrsti organizirana za mlade udeležence in udeleženke projekta, vseeno pa si želimo, da bo v kratkem dostopna tudi širši zainteresirani javnosti.

Za vsebinsko zasnovo ture je bil med drugim pomemben vir informacij intervju s prof. dr. Dušanom Plutom, ki je od svojih študentskih let do danes prisostvoval pri vseh ključnih okoljevarstvenih dogajanjih na slovenskih tleh.

Turo smo izvedli v sklopu projekta Moja revolucija 3.0 s pomočjo zavoda Urbana vrana in zunanjimi sodelavci in sodelavkami, s katerimi smo ustvarili poučen in zanimiv program za revolucionarno okoljsko turo.

revolucionarna okoljska tura #mojarevolucija 3.0

revolucionarna okoljska tura #onkrajgradbišča

revolucionarna okoljska tura #mojarevolucija 3.0

revolucionarna okoljska tura

Prva revolucionarna okoljska tura

revolucionarna okoljska tura

Projekt je podprt s strani programa Evropa za državljane – Evropski spomini.