Zadnje poročilo IPCC je javnost opozorilo na nevarnosti, ki jih prinaša segrevanje ozračja: vse regije se soočajo z negativnimi posledicami na življenje in zdravje ljudi, na okolje in blaginjo. Ekstremni vremenski pojavi postajajo stalnica tudi v Evropi, zato posledic podnebnih sprememb ne moremo več ignorirati. Poročilo osvetljuje posledice podnebnih sprememb v Evropi na področju okolja, zdravja, prehranske varnosti, pojasnjuje zadnje znanstvene ugotovitve, posledice podnebnih sprememb v posameznih sektorjih ter napoveduje izgube in škodo povezano s podnebnimi spremembami v različnih evropskih regijah.

Poročilo si lahko pogledate tukaj.