Energetske skupnosti kot način boja proti energetski revščini

Slovenski rek pravi, da je veriga močna samo toliko, kolikor je močan njen najšibkejši člen. Energetski prehod, ki je pred nami, bo prav tako močan le toliko, kolikor bo močan njegov najšibkejši člen. Zato je zelo pomembno, da v energetski prehod vključimo tudi najšibkejše in zagotovimo, da ne pustimo nikogar ob strani. V Sloveniji se počasi pojavljajo skupnostni projekti za rabo obnovljivih virov energije, ki predstavljajo del energetskega prehoda. V prihodnje jih bo vse več, zato je zdaj pravi trenutek, da razmislimo, kako bomo v skupnostne energetske projekte vključevali tudi tiste, ki sicer ne bi mogli postati njihov del. Pričujoča [več ...]

15. 12. 2023|

Ekonomska študija vpliva nestabilnih političnih in ekonomskih razmer na prevozno revščino

Prevozna revščina predstavlja naraščajoč problem, ki zahteva nujne ukrepe za podporo heterogenim ranljivim skupinam. Še posebej je izrazita na primestnih območjih in na podeželju kot posledica naraščajočih cen energije, pomanjkanja cenovno dostopnih prevoznih možnosti ter višjih stroškov, povezanih s potovanji na daljše razdalje. Kot odziv na izrazito večplastno problematiko se pričujoča študija osredotoča na preučitev dejavnikov vpliva, ki predstavljajo podlago za oblikovanje učinkovitih politik za naslavljanje prevozne revščine. S ciljem boljšega razumevanja vpliva nestabilnih energetskih in gospodarskih razmer v Evropski uniji in Sloveniji smo analizirali stanje in dejavnike prevozne revščine na mikropodatkih 18.540 slovenskih gospodinjstev ter ocenili projekcije za scenarije [več ...]

17. 10. 2023|

Central european youth manifesto

Central european youth manifesto 4.0, 2022 Central european youth manifesto 3.0, 2021 Central european youth manifesto 2.0, 2019 Central european youth manifesto 1.0, 2018

16. 2. 2023|

Stališče o Predlogu direktive o skrbnem pregledu poslovanja podjetij glede trajnostnosti

Okoljska organizacija Focus, Ekvilib Inštitut in Pravična trgovina Slovenije se na nacionalni in mednarodni ravni zavzemamo za večjo preglednost družbeno odgovornega poslovanja podjetij in obveznost izvajanja skrbnih pregledov. V sklopu naših prizadevanj za dolžno skrbnost podjetij glede trajnosti se zavzemamo za odpravo nekaznovanosti podjetij za kršitve človekovih pravic in uničenje okolja. Sodelujemo z mrežami organizacij, kot so Friends of the Earth International, European Coalition for Corporate Justice ter Fair Trade Advocacy Office. Nadalje, se organizacija Focus v okviru projekta OurFood.OurFuture povezuje z mrežo organizacij, ki se zavzemajo za spoštovanje okolja in človekovih pravic v dobavnih verigah izdelkov, ki jih uporabljamo [več ...]

26. 4. 2022|

Our Food. Our future. youth lab manifesto

As part of the Our Food. Our future project, the partners conducted several Youth Labs – workshops with youth, in order to present the problems of food production and consumption and its consequences for the environment and human rights. The main goal was to empower European youth to be actively engaged in changing their societies for the better by taking action. We compiled a manifesto based on the Youth Labs, which contains young people’s demands for a sustainable, more equitable and fairer future for all.   Projekt #GoEAThical je sofinanciran s sredstvi Evropske komisije, Raising public awareness of development issues and [več ...]

22. 4. 2022|

Tedenski jedilnik Futr za jutr

Tedenski jedilnik Futr za Jutr - zima Tedenski jedilnik Futr za Jutr - pomlad Tedenski jedilnik Futr za jutr - poletje Tedenski jedilnik Futr za Jutr - jesen

8. 10. 2021|

Raziskava Obleka naredi človeka

Tekstilna industrija je panoga, ki ima velik vpliv na okolje v vseh procesnih fazah, tako pri pridelavi oz. predelavi surovin, kot tudi pri porabi vode, kemikalij, energije. Ker so količine proizvedenih in kupljenih oblačil vse višje, postaja posledično vse večji tudi problem tekstilnih odpadkov. V državah EU je količina kupljenih oblačil v nekaj desetletjih narasla za 40 % (European Parliamentary Research Service, n.d.) tudi kot posledica večje cenovne dostopnosti in hitrosti, s katero ponudniki hitre mode dopolnjujejo svojo ponudbo. Kakovost oblačil upada, kar posledično pomeni, da jih uporabnik hitreje zavrže. V Sloveniji nevladne organizacije že več let opozarjamo na prekomerno [več ...]

4. 3. 2021|

Sredstva EU za zeleno okrevanje

Iz poročila z naslovom »Sredstva EU za zeleno okrevanje«, ki je bilo objavljeno pred zasedanjem Evropskega sveta o novem dolgoročnem proračunu EU, jasno izhaja, da bi lahko sredstva EU, če bi bila smotrno uporabljena, zagotovila tako zeleno okrevanje kot ambicioznejše podnebne ukrepe. Poročilo vključuje tudi konkretne predloge za Slovenijo

16. 7. 2020|

TEMELJI ZA OKREPLJENE PODNEBNE AMBICIJE: Priložnosti in vrzeli v končnih različicah nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov

Poročilo z naslovom »TEMELJI ZA OKREPLJENE PODNEBNE AMBICIJE: Priložnosti in vrzeli v končnih različicah nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov« (PAVE THE WAY FOR INCREASED CLIMATE AMBITION : Opportunities and gaps in the final National Energy and Climate Plans) ocenjuje napredek končnih različic NEPN v primerjavi z osnutki ter analizira priložnosti in vrzeli, ki izhajajo iz končnih verzij načrtov.

2. 6. 2020|
Go to Top