Compendium: On existing and missing links between energy poverty and other scholarly debates

Zbornik je eden najbolj podrobnih in obsežnih tovrstnih pregledov, ki so bili objavljeni do danes. Vsebina zbornika je bila pripravljena med marcem 2019 in februarjem 2020. Spremna beseda avtorjev:  »Zbornik objavljamo sredi velike svetovne zdravstvene krize, ki bo spremenila življenje in življenjske okoliščine. Zavedamo se, da bo ta kriza hudo prizadela ranljive ljudi, med njimi energetsko revne. Zdaj šele začenjamo razumeti, kako pomembna je energija kot osnova bivanja in sodelovanja v družbi. Bivanje doma je možno le tistim, ki imajo dom, in je znosno le, če se energija lahko uporabi za kuhanje, ogrevanje - in komuniciranje. Ta zbornik vidimo kot [več ...]

10. 4. 2024|

Energetske skupnosti kot način boja proti energetski revščini

Slovenski rek pravi, da je veriga močna samo toliko, kolikor je močan njen najšibkejši člen. Energetski prehod, ki je pred nami, bo prav tako močan le toliko, kolikor bo močan njegov najšibkejši člen. Zato je zelo pomembno, da v energetski prehod vključimo tudi najšibkejše in zagotovimo, da ne pustimo nikogar ob strani. V Sloveniji se počasi pojavljajo skupnostni projekti za rabo obnovljivih virov energije, ki predstavljajo del energetskega prehoda. V prihodnje jih bo vse več, zato je zdaj pravi trenutek, da razmislimo, kako bomo v skupnostne energetske projekte vključevali tudi tiste, ki sicer ne bi mogli postati njihov del. Pričujoča [več ...]

15. 12. 2023|

Sredstva EU za zeleno okrevanje

Iz poročila z naslovom »Sredstva EU za zeleno okrevanje«, ki je bilo objavljeno pred zasedanjem Evropskega sveta o novem dolgoročnem proračunu EU, jasno izhaja, da bi lahko sredstva EU, če bi bila smotrno uporabljena, zagotovila tako zeleno okrevanje kot ambicioznejše podnebne ukrepe. Poročilo vključuje tudi konkretne predloge za Slovenijo

16. 7. 2020|