Za bolj trajnostno, transparentno in odgovorno banko EU – Pridobljena spoznanja in izzivi za Evropsko investicijsko banko

Evropska investicijska banka (EIB), banka Evropske unije, je po obsegu posojil največji večstranski posojilodajalec na svetu. Čeprav je primarno območje delovanja EIB Evropa, pa je banka dejavna tudi izven EU, kjer vlaga v projekte, katerih cilj je spodbujanje trajnostne in vključujoče rasti v podporo ciljem zunanje politike EU. Posojila EIB izven EU predstavljajo okoli 10 odstotkov njenega celotnega obsega posojil, banka pa velja za pomemben instrument za podpiranje politik EU in oblikovanje okvira za razvojno sodelovanje. Zaradi naraščajočega vpliva EIB je postala izvedba temeljnih reform te institucije še toliko bolj pomembna, da bo lahko banka v največji možni meri služila [več ...]

26. 9. 2017|
Go to Top