Za bolj trajnostno, transparentno in odgovorno banko EU – Pridobljena spoznanja in izzivi za Evropsko investicijsko banko

Evropska investicijska banka (EIB), banka Evropske unije, je po obsegu posojil največji večstranski posojilodajalec na svetu. Čeprav je primarno območje delovanja EIB Evropa, pa je banka dejavna tudi izven EU, kjer vlaga v projekte, katerih cilj je spodbujanje trajnostne in …

Pripombe na osnutek Pravilnika o podrobnejših pogojih in merilih, ki jih mora izpolnjevati nevladna organizacija, da pridobi status nevladne organizacije, ki deluje na področju varstva okolja v javnem interesu