Raziskava Obleka naredi človeka

Tekstilna industrija je panoga, ki ima velik vpliv na okolje v vseh procesnih fazah, tako pri pridelavi oz.
predelavi surovin, kot tudi pri porabi vode, kemikalij, energije. Ker so količine proizvedenih in kupljenih oblačil vse višje, postaja posledično vse večji …