Ponovni poziv Koalicije za trajnostno prometno politiko proti načrtovani netrajnostni preureditvi Dolenjske ceste

Mobilizacija za JPP: Predlogi in pozivi za odločevalce na področju javnega potniškega prometa v Sloveniji

Pripombe na osnutek Pravilnika o podrobnejših pogojih in merilih, ki jih mora izpolnjevati nevladna organizacija, da pridobi status nevladne organizacije, ki deluje na področju varstva okolja v javnem interesu