Vlada je iz Sklada za podnebne spremembe konec leta 2013 z javnim razpisom namenila 4 milijone evrov nepovratne pomoči avtoprevoznikom za nakup okolju prijaznejših težkih tovornih vozil in avtobusov. 4 nevladne organizacije – Umanotera, PIC, Greenpeace in Focus smo bile prepričane, da državna pomoč v tem primeru ni dosegla namena in ciljev sklada, zato smo na Računsko sodišče vložile pobudo za revizijo porabe sredstev sklada v letu 2013.

22. 7. je Računsko sodišče objavilo poročilo o opravljeni reviziji. V poročilu sodišče ugotavlja, da so bile subvencije avtoprevoznikom razdeljene nepravilno, nesmotrno in celo neupravičeno. Med drugim izpostavlja, da javni razpis ni bil jasno povezan s cilji porabe sredstev, ki so predvidena za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb, in programom porabe sredstev, prav tako pa tudi ni imel spodbujevalnega učinka, saj je le sofinanciral že kupljena vozila.

Po oceni računskega sodišča je bilo na javnem razpisu neupravičeno dodeljenih najmanj 266.150 evrov sredstev, obstaja pa velika verjetnost, da je bilo na javnem razpisu neupravičeno dodeljenih še najmanj 197.350 evrov nepovratne finančne pomoči.

Poročilo pritrjuje mnenju nevladnih organizacij, ki smo pred letom dni vložile pobudo za revizijo.