Večina Evropejcev želi ukrepe za naslavljanje podnebnih sprememb, zmanjšanje uvoza fosilnih goriv in izboljšanje učinkovitosti rabe energije. To kažejo rezultati raziskave javnega mnenja, ki jo je opravil Eurobarometer. Raziskava kaže tudi, da finančna kriza ljudi ni odvrnila od podnebnega ukrepanja ter da je število ljudi, ki podpirajo “zeleno gospodarstvo” v zadnjih treh letih naraslo. Predsednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso je ob tem izjavil, da raziskava “voditeljem EU pošilja močan signal za pristop k pogumnemu podnebnemu ukrepanju”.

Evropske vlade v primeru podnebnih sprememb ne upoštevajo pričakovanj svojih državljanov. Na Svetu EU za okolje se je le 13 držav strinjalo, da je treba emisije toplogrednih plinov do leta 2030 zmanjšati za 40 %. 40-odstoten cilj zmanjšanja emisij je predlagala Evropska komisija, a je ta bistveno nižji od 55-odstotnega cilja zmanjšanja emisij, ki je potreben, če želimo preprečiti neobvladljive posledice podnebnih sprememb. Medtem ko Danska, Švedska in Nemčija zagovarjajo odločnejše ukrepanje, poljska vlada še naprej nasprotuje vsakršnemu dogovoru o ciljih EU pred mednarodno podnebno konferenco 2015 v Parizu.