Osnutek poročila Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC) pravi, da rast globalnih temperatur in posledični ekstremni vremenski pojavi negativno vplivajo na proizvodnjo kmetijskih pridelkov in dvigujejo cene pridelkov v času povečanega povpraševanja po hrani. Ugotovitve, o katerih so se na široko razpisali pomembni mediji, predstavljajo bistven odmik od prejšnjih, bolj spodbudnih ocen. Le-te so predvidevale, da bodo negativne vplive na pridelke v nekaterih regijah nadomestili s povečano proizvodnjo na drugih območjih. Vodilni svetovni znanstveniki ugotavljajo, da bodo višje temperature oteževale uspevanje pridelkov in ocenjujejo, da se skupna proizvodnja lahko zmanjša za 2 % vsako desetletje do konca stoletja.

Omenjen osnutek prav tako svari pred naraščajočimi grožnjami za zdravje ljudi, med njimi npr. na podhranjenost zaradi nadaljevanja prehranske krize, zmanjšano delovno produktivnost zaradi bolezni povezanih s podnebnimi spremembami, ali celo na smrtne žrtve ali poškodbe zaradi ekstremnih vremenskih pojavov. Ob naraščanju revščine, stradanja in konfliktov zaradi vode in hrane pa lahko ti nevarni trendi spodbudijo tudi nasilje v ranljivih regijah. Razkrito poročilo izpostavlja tudi dolgoročne in resne posledice podnebnih sprememb na biodiverziteto in globalno gospodarstvo.