Focus društvo za sonaraven razvoj razpisuje delovno mesto asistenta/ke za izvajanje programov Focusa. Poglavitna naloga bo omogočanje podpore za izvajanje različnih dejavnosti Focusa. Naloge, ki jih bo asistent/ka moral/a opravljati kot podporno ali samostojno dejavnost so: vodenje projektov, zbiranje sredstev, komuniciranje z javnostmi, poročanje, administracija, načrtovanje dela, logistika, delo s člani Focusa, vodenje podatkovnih baz ipd. Ocenjujemo, da bo asistent/ka na začetku deloval/a predvsem kot podpora vodji programov, na daljše obdobje pa tudi samostojno.

Ker gre za zelo raznoliko delovno mesto, iščemo osebo, ki ima izjemne organizacijske in komunikacijske sposobnosti, dobro pozna področja dela Focusa (podnebne spremembe, energija, mobilnost), je samoiniciativna, prilagodljiva in odprta za potovanja, nova znanja in spoznavanje ljudi, dobro obvlada angleški jezik in delo z računalnikom ter se odlično znajde v timskem delu in komuniciranju z različnimi deležniki. Razen opisanih značilnosti in sposobnosti je zaželeno še, da ima oseba praktične izkušnje v delu na področjih, ki jih pokriva Focus, izkušnje v delu v nevladni organizaciji, izkušnje v delu na mednarodni ravni ter da obvlada vsaj še en jezik EU in ima vozniško dovoljenje. Prav tako bodo imeli prednost tisti kandidati, ki jih zanima delo na daljši rok (3 – 5 let).

Nudimo pogodbeno delo in sicer za plačilo, ki je primerno za slovenski nevladni sektor. Delo se predvidoma začne 5. novembra.

Vaše motivacijsko pismo in življenjepis pričakujemo najkasneje do 23. 10. 2007 in sicer v enem dokumentu (Word) na največ treh straneh. V motivacijskem pismu in življenjepisu mora biti jasno opredeljeno ustrezanje kriterijem, razvidne pa morajo biti tudi izkušnje. Prosimo vas, da navedete tudi kontakte oseb, ki vam lahko dajo priporočila (največ tri osebe). Zahtevana dokumenta posredujte na naslov [email protected]. Na omenjeni naslov sprejemamo tudi morebitna vprašanja.

Razgovori z izbranimi kakdidati bodo potekali predvidoma 25. oktobra. O rezultatih razpisa bomo vse kandidate obvestili najkasneje do 30. oktobra.