Ključne naloge vodje programa energija so: načrtovanje programa, priprava, izvajanje in poročanje projektov, priprava publikacij, strokovnih osnov in besedil za spletno stran, priprava in izvajanje dogodkov, promocija publikacij in dogodkov, sodelovanje z mrežami in različnimi deležniki, sodelovanje v procesih odločanja (delo na politkah, priprava in promocija stališč, delo/komunikacija z odločevalci), izobraževanje in komunikacija z mediji.

Oseba mora dobro poznati področja dela Focusa, še posebej pa področje energije. Kombinacija družboslovnih in naravoslovnih smeri ima prednost pred strogo naravoslovnimi smermi. Ker gre za raznoliko delo, iščemo osebo, ki ima zelo dobre organizacijske in komunikacijske sposobnosti, je samoiniciativna, prilagodljiva, kreativna in odprta za komuniciranje. Oseba mora imeti odlično znanje angleškega jezika in obvladati delo z računalnikom. Ker je delo večinoma timsko, se mora oseba odlično znajti v timskem delu in komuniciranju z različnimi deležniki.

Nudimo honorarno (pogodbeno) delo in sicer za plačilo, ki je primerno za slovenski nevladni sektor. Delo je za polen delovni čas, ki pa je fleksibilen. Razen tega nudimo izzivov polno delovno okolje, zanesljiv, strokoven in zabaven tim, skoraj vsak dan nove izkušnje in spoznavanje ter soustvarjanje različnih okoljskih vsebin. Zaželeno je, da oseba lahko začne delati najkasneje do 15. marca 2011.

Vaše motivacijsko pismo in življenjepis pričakujemo najkasneje do 25. 2. 2011 in sicer v enem dokumentu formata Word na največ treh straneh. V motivacijskem pismu in življenjepisu mora biti jasno opredeljeno ustrezanje kriterijem, razvidne pa morajo biti tudi izkušnje. Prosimo vas, da navedete tudi kontakte oseb, ki vam lahko dajo priporočila (največ tri osebe). Zahtevani dokument posredujte na naslov [email protected]. Na omenjeni naslov sprejemamo tudi morebitna vprašanja.

Razgovori z izbranimi kandidati bodo potekali predvidoma med 28. februarjem in 4. marcem. O rezultatih razpisa bomo vse kandidate obvestili najkasneje do 14. marca.