Ekoštafeta je prireditev, ki jo že vrsto let v Avstriji organizira Zveza za podnebje Avstrije, v zadnjih letih pa se vse bolj širi tudi v sosednje dežele. Namen prireditve je ozaveščanje ljudi o nevarnostih z našimi ravnanji povzročenih oz. pospešenih podnebnih sprememb in promocija tistih, dejavnosti, ki prispevajo k upočasnjevanju globalnega segrevanja ozračja ter k globalni solidarnosti na planetu: ekološkega kmetovanja in predelave hrane, pravične trgovine, javnega in nemotoriziranega osebnega prometa, učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije ter zdravega življenja, kreativnega načina preživljanja prostega časa in spodbujanja medkulturnega sodelovanja in medčloveške solidarnosti nasploh. Kot simbol tega potuje štafeta v obliki nahrbtnika v katerem so proizvodi ekološkega kmetovanja in artikli »poštene trgovine« iz kraja v kraj in sicer predvsem na kolesih, pa tudi peš, na konjih, splavih, kajakih, kanujih, s konjskimi vpregami itd. Ob tem pa potekajo tematska predavanja, javne debate in kulturno-zabavne prireditve.

Ob letošnji Ekoštafeti smo v Mojstrani postavili tudi razstavo Spreminjam navade, ne pa podnebja! Z njo smo sodelujoče ter krajane želeli opozoriti, da je spreminjanje podnebja velik izziv, ki ga moramo reševati skupaj. Akcija je prinesla kar nekaj podpisov peticije, razdelili pa smo tudi precej vrečk Pokaži, da ti ni vseeno!