Razstava o spreminjanju podnebja močno odvisna od vremena

Namesto sonca in dežja nam jo je tokrat zagodel veter. Dopoldanske ure 8. junija so še kazale na dober obisk razstave in interes ljudi, vendar pa je s stopnjevanjem moči vetra tudi število mimoidočih, ki so si želeli ogledati razstavo, upadalo. V popoldanskih urah smo morali razstavo že dobro držati, da je ni odnesel veter.
Kljub temu smo uspeli razdeliti letake številnim mimoidočim. Letake smo delili tudi ljudem, ki so imeli opravke v delih mesta, ki niso bili v bližini razstave. Zbiranje podpisov je dobilo dober zagon po prenosu Pomurskega vala, ki je javnost obvestil o razstavi ter spremljevalnih dejavnostih.
9. junija smo se odločili, da zaradi premočnega vetra ne gre tvegati varnosti mimoidočih in zato razstave nismo postavili. Z ozaveščanjem smo nadaljevali skozi delitev letakov in zbiranje podpisov peticije. Splošen uspeh akcije je bil kljub vetrovnemu vremenu dober.

Fotoreportaža